Az iskola névadója

Bibó István, a diákok értelmezésében

Mire és kinek való az iskola?

A szak- és a közvélemény két, egyaránt elfogadott, de önmagában torzó, végletes álláspontot fogalmaz meg.

 

Az egyik elképzelés szerint az iskola olyan diákmegőrző, amelynek feladata a hivatalosan szükséges tudás átadása. Az ennyit felvállaló iskolát a szakirodalom vagy funkciótiszta, vagy alapfunkciókra visszavezetett, vagy szűkített iskolának nevezi.

 

A másik elképzelés szerint az iskola a közösség nyilvános életének színtere, azaz olyan közösségi intézmény, amelyben – más közösségi intézményekkel együtt – a közzösségtagok társak jelenlétében gyakorolják a környezethez való viszonyukat. E kultúrateremtő és -átadó iskolát vagy funkciógazdag, vagy nyitott, vagy bővített iskolának nevezik.

Milyen a mi gimnáziumunk?

Heller Ágnes filozófus gondolata – Minden idegen egy-egy ígéretet testesít meg, ugyanakkor bizonyos fokig az idegeneknek be kell illeszkedniük az otthonul kapott világba, hogy legyen egy világuk, s hogy élni tudjanak. – iskolánk alaptörekvéseinek egy mondatba sűrített summázata.

 

Azért azonosulunk az idézett megfogalmazással, mert kettős, kölcsönös felelősséget vall: a tanárét és a diákét. A tanár számára hangsúlyozza az ígéret beteljesülésének lehetőségét, azaz a még idegen, tehát ismeretlen diákok iránti bizalmat, a minden lehet hitét, a diákokat pedig arra figyelmezteti, hogy az idegenség, azaz az ismeretlen iskolai környezet akkor válik otthonossá, ha a lehetőség szerint mindent megtesznek érte.

 

A Bibó István Gimnázium felsőfokú továbbtanulásra előkészítő, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátít(tat)ására törekvő, a tanulási készségek kialakítására ügyelő, a személyiségfejlesztésre gondot fordító; a tehetségfejlesztést elsődlegesnek tartó iskola.

 

E súlyozott tartalom megvalósítására dolgoztuk ki a négy és hat évfolyamos gimnáziumi képzés – törvényhez igazodó, ám sajátosan bibós elemeket is tartalmazó – szerkezetét: az évfolyamonkénti humán és reálcsoportú osztályokat, a több tárgyat érintő csoportbontást, az évfolyamszintű idegen nyelvi csoportokat; a szabadidős foglalkozások sokszínű változatát, vagyis a tudáshasznosítást eredményező innovációk rendszerét.

 

Ennek megfelelően iskolánk diákképe összetett, ugyanis: szabad, lélekben szilárd, alkotóképes embert kívánunk nevelni. Emberképünk alapja: olyan együtt érző, konfliktusvállaló és -tűrő ember, aki képes arra, hogy értelmes életet éljen, mert képes az értékválasztásra.

Pintér András
Bibó István Gimnázium / címzetes igazgató

A Bibó István Gimnáziumról

Az iskolában tanított idegen nyelveken

A Bibó István Gimnázium igazgatói

  • Dr. Szabó Miklós (1992–1994)
  • Pintér András (1994–1995; 1995–2010; 2010-től címzetes)
  • Rapavi Róbert (2010–2011-ig igazgatói feladatokkal megbízott helyettes)
  • Veszelszkiné Huszárik Ildikó (2011-2016)
  • Csorba Imre (2016- )