0. Alapadatok

Az iskola neve

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

OM-azonosítója

027 951

KIK-azonosítója

BB2200

Számlázási címe

BB2201
Kiskőrösi Tankerületi Központ
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.

(a fenntartással kapcsolatos ügyekben)

BB2201
Kiskőrösi Tankerületi Központ
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.

(a működtetéssel kapcsolatos ügyekben)

1. Alapdokumentumok

1.1. Házirend és órabeosztás (2013-tól)
1.2. Pedagógiai program (kiegészítések és mellékletek nélkül), 2014-től
1.2.1. nevelési program
1.2.2. helyi tanterv
1.3. Szervezeti és működési szabályzat
1.4. Gyakornoki szabályzat
1.5. Szakmai alapdokumentum

2. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

2.1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2.2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

2.3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2.4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 • A 2014–2015-ös tanév: nincs
 • A 2013–2014-es tanév: nincs
 • A 2012–2013-as tanév: itt
 • A 2011–2012-es tanév: itt
 • A 2010–2011-es tanév: itt
 • A 2009–2010-es tanév: nincs
 • A 2008–2009-es tanév: nincs

2.5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

2.6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

2.7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

2.8. Iskolai tanév helyi rendje

2.9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2.10. Adminisztráció

2.10.1. Ügyelet az iskolában

a tanítási munkanapokon

 • 8 órától 16 óráig;
 • Polyák Izabella;
 • Szencziné Ercsi Angelika;
 • +36/77-422-760;
 • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ;

a tanítás nélküli munkanapokon és szünetekben

 • külön rend szerint.

A diákok ügyeit a megjelölt időben intézzük.

2.10.2. A gimnázium gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse

 • Untener Olivér;
 • a második szünetben (9.45–10 óráig), rendkívüli esetben: azonnal
 • +36/77-422-760;
 • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2.10.3. A menzabefizetések rendje

 • Magyarné Vass Renáta;
 • minden hónap második hete; munkaidőben.

2.11. Tehetségért Alapítvány

2.11.1. Közhasznúsági jelentés 2014. május 9-én

Tisztelt bibós Szülők, alapítványukat Támogatók!

Kérem, ismerjék meg a Tehetségért Alapítványunk közhasznúsági jelentését. Bízunk benne, hogy a beszámoló adatai ismét meggyőzik Önöket, és ebben az évben is javunkra rendelkeznek jövedelemadójuk egy százalékáról.

Tiszteletteljes üdvözlettel:
az Alapítvány kuratóriuma

2.11.2. Egy százalék a a tehetségért

Tisztelt bibós Támogatónk!

Ha Ön bízik bennünk, egyetért gimnáziumunk tehetséggondozó pedagógiai törekvéseivel és német nemzetiségi nyelvet oktatásával, valamint ökoprogramú képzésével, kérem, idén is rendelkezzék a mi javunkra, és személyi jövedelemadója egyszázaléknyi részét ajánlja fel az alapítványunknak.

Tehetségért Alapítvány

adószáma: 19047207-1-03

számlaszáma: 11732064-20009551

3. Országos eredmények

3.1. A kompetenciamérés eredményei

3.2. A gimnáziumok rangsora, 2005−2009

3.3. A 100 legjobb iskola között, egyetlen halasiként

4. Szervezetek, közösségek

4.1. Diákönkormányzat, 2017–2018-as tanév

Elnök

Farkas-Wodring Kata

Alelnök

Szabó-Kocsis Dorottya

 

 

7.

Stír Nikol

8.

Bokor Benjamin, Kószó Szonja

9.

Suba Noémi, Kohlmann Kíra

10.

Hugyecz Karina, Mucsi Vanda

11.

László Máté, Szabó-Kocsis Dorottya

12.

Dudás Andrea, Bárány Tímea

9. a

Király Kata, Kenéz Márkó

9. b

Tóth Karina, Békési Dorka

9. c

Gszelmann Máté, Somogyi András

10. a

Hegedűs Ildikó

10. b

Szabó Filip, Soós Klaudia

10. c

Kiss Kata, Ternyák Dorka

11. a

Horváth Marcell, Faddi Stella

11. b

Ficsór Szilvia, Turi Ákos

11. c

 

12. a

Farkas-Wodring Kata, Vajda Klaudia

12. b

Kiss Nikolett, Miskei Tamás

12. c

Sólya Vanessza, Kovács Kornél, Óváry Krisztina

4.2.1. Kiskunhalas diákpolgármestere

2014–2015

Nagy Emese

2015–2016

Szabó-Kocsis Dorottya

2017–2018

Hegedűs Ildikó

4.2.2 Kiskunhalas diák alpolgármestere

2016–2017

Hegedűs Ildikó

4.3. Iskolaszék, 2017–2018-as tanév

 Elnök

Schiszler Péterné

 Tagok

Szőnyiné Vas Lívia

 

 

Az iskolaszék
örökös tagja

dr. Mezei János

Diáktagok

Farkas-Wodring Kata

 

Szabó-Kocsis Dorottya

 

Ficsór Szilvia

Tanártagok

Andrási Szabolcs

 

Kollarics Gábor

 

Varga Csaba

Fenntartói delegált

Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix

4.4. Szülői közösség, 2017–2018-as tanév

Elnök

Bozókiné Tóth-Baranyi Andrea

Titkár

Bagó Andrea

Gazdasági vezető

Puskásné Gált Tünde

Kapcsolatépítő

 

4.5. Intézményi tanács, 2017–2018-as tanév

Elnök

Farkas Dániel

Tag

Bozókiné Tóth-Baranyi Andrea

Tag

Szabó Klára

4.6. Közalkalmazotti tanács, 2017–2018-as tanév

Elnök

Varga Csaba

Tag

Kollarics Gábor

Tag

Nagy László

5. Iskolai közlemények

5.1. Tankönyvlista: 2011–2012. tanév

5.2. Tankönyvlista: 2012–2013. tanév

5.3. Tankönyvlista:

5.4. Tankönyvlista:

5.5. Tankönyvlista:

5.6. Tankönyvlista:

5.7. Tankönyvlista:

6. A tankönyvrendelés

6.1. 2015-től érvényes

6.2. 2014-től érvényes

6.3. 2014-től érvényes

6.4. 2014-től érvényes

7. Tájékoztató és igazolásminta

2013 januárjától a rendőrség intézkedhet, ha tanítási napon a 14. életévét be nem töltött diák tanítási időben engedély nélkül távolmarad vagy eltávozik az iskolából.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója és igazolásmintája.

8. Új tantárgy 2013 szeptemberétől

A nemzeti köznevelésről szóló (2011. évi CXC.) törvény szerint a 2013–2014-es tanévtől a hetedik osztályban órarendbe iktatott új tantárgy lesz. A diákok – a szülők hozzájáruló aláírásával – választhatnak vagy erkölcstant, vagy hit- és erkölcstan tantárgyat.

A választást követően e tantárgyra is a kötelező tanórák szabályai vonatkoznak, de pedagógiai programunk szerint a diákok az erkölcstan / hit- és erkölcstan tárgyból osztályzatot nem kapnak.

Az erkölcstant iskolánk ilyen végzettséggel rendelkező tanára, a hit- és erkölcstant egyházi jogi személy fogja tartani.

A tárgyválasztással kapcsolatban 2013. május 14-én, a szülő-diák-tanár találkozón tájékoztatót tartunk. E megbeszélésen az egyházak képviselői is jelen lesznek.

Kik vezetik a 2014–2015-ös tanév foglalkozásait?

 • 7. osztály, katolikus hittan: dr. Finta József általános helynök, plébános
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-917-7621
 • 8. osztály, katolikus hittan: dr. Finta József általános helynök, plébános
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-917-7621
 • fakultatív, katolikus hittan: dr. Finta József általános helynök, plébános
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-917-7621
 • 7–8. osztály, református hittan: Édes Árpád
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-495-1079

9. Diákigazolvány

Tisztelt Diákok!

A diákigazolványokkal a titkárságon Szencziné Ercsi Angéla iskolatitkár foglalkozik a 127-es irodában.

Üdvözlettel,
a bibós iskolatitkárság

10. Az új tanév

A 2016–2017-es tanév rendje, letölthető formában

11. A Bibó-gimnázium kezdő évfolyamos diákjainak avatószövege

A Bibó István Gimnázium diákjaként arra törekszem, hogy mielőbb felismerjem és jól az emlékezetembe véssem: szabadon gondolkodni, tudatosan tanulni és az iskolai normák szerint élni elengedhetetlen.

12. Intézményi tanács alakul

2013. október 3-án tartotta alakuló ülését a Bibó István Gimnázium intézményi tanácsa.

A szervezetben a szülők közösségét Bozókiné Tóth-Baranyi Andrea, a nevelőtestületet Fődiné Szabó Klára, az önkormányzatot Jekő Attila képviseli. Az ülésen Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató megbízta az intézményitanács-tagokat, akik elkezdték működési rendjük kidolgozását.

A jogszabályok szerint az intézményi tanács 2013. október 31-ig jelenti be megalakulását az Oktatási Hivatalnak.

13. Emelt óraszámú foglalkozások

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium emelt óraszámú kínálatáról, a tantárgyválasztás lehetőségéről és felelősségéről Rapcsák Csaba igazgatóhelyettes tájékoztatja 2016. március 1-jén a tizedikes diákokat és szüleiket. Az osztályfőnöki foglalkozások alaptémája az érettségi vizsgát és a továbbtanulást meghatározó tárgyválasztás sajátossága.

14. Tudásszintmérő történelemből

Az ember és társadalom munkaközösség összeállította és közzéteszi a 2014–2015-ös tanévtől tizenegyedikes diákok számára a témaköröket történelemből.

A tudásszint mérésére 2014 szeptemberében kerül sor.

15. Személyazonosító okmányok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2014. június 19-én tájékoztató anyagot küldött az iskola címére. A tájékoztató a tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételeivel, folyamatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

1. számú melléklet: levél a szülők részére
2. számú melléklet: anyag szülői értekezletre, osztályfőnöki órára

16. Kik vezetik a 2015–2016-os tanév foglalkozásait?

 • 7. osztály, katolikus hittan: dr. Finta József általános helynök, plébános
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-917-7621
 • 8. osztály, katolikus hittan: Szécsényi Attila káplán
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-459-3703
 • fakultatív, katolikus hittan: Szécsényi Attila káplán
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-459-3703
 • 7–8. osztály, református hittan: Édes Árpád
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-495-1079
 • 7–8. osztály, evangélikus hittan: Honti Irén
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-834-5629

17. Kik vezetik a 2016–2017-es tanév foglalkozásait?

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban 2016. március 8-án 14 órától és 2016. június 23-án 8-tól 16 óráig az egyházak képviselői tájékoztatják a diákokat és szüleiket.

 • 7. osztály, katolikus hittan: dr. Finta József általános helynök, plébános
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-917-7621
 • 8. osztály, katolikus hittan: Szécsényi Attila káplán
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-459-3703
 • fakultatív, katolikus hittan: Szécsényi Attila káplán
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-459-3703
 • 7–8. osztály, református hittan: Édes Árpád
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-30-495-1079
 • 8. osztály, evangélikus hittan: Honti Irén
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-834-5629
 • 7. osztály, Hit Gyülekezete: Tapodi Attila
  elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; +36-20-363-1722

18. Tankönyvek 2016–2017-ben

18.1. Határidők

2016. március 16.
a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet, a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.

2016. április 1.
a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.

2016. április 01 – 29.
a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, az alaprendelés lezárása; fenntartói jóváhagyás.

2016. április 15.
a KELLO megnyitja a szülői felületet.

2016. május 15 – június 30.
a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni; fenntartói jóváhagyás.

2016. augusztus 1 – 25.:
a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.

2016. augusztus 26 – szeptember 1.
az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).

2016. augusztus 22 – szeptember 15.
a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával.

2016. szeptember 21-től
a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2016. szeptember 16 – 2017. április 30.
évközi rendelés.

KELLO-webshop
a 2016–2017-es tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

18.2. Tájékoztató

Az OFI honlapján található részletek

18.3. Tájékoztató szülőknek

A Kello honlapján található részletek

18.4. Tankönyvlista a 2016–2017. tanévben

18.5. Tankönyvátvétel

Helyszíne: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

Ideje:

2016. augusztus 25.

12–15 óráig

9., 9. a, 9. b, 9. c

2016. augusztus 29.

10–13 óráig

7., 10., 10. a, 10. b

2016. augusztus 30.

10–13 óráig

11., 11. a, 11. b, 11. c

2016. augusztus 31.

10–13 óráig

8., 12., 12. a, 12. b

19. Országos mérések 2016–2017-ben

19.1. Idegen nyelvi mérés

Részletes tájékoztató az oktatas.hu oldalon.

Résztvevő: 8. évfolyam
Ideje: 2017. május 17. (szerda)

A 2016-2017-es tanévben, a nyolcadik évfolyamon, az idegennyelvi kompetencia mérés eredménye:
Angol nyelv: 77%
Német nyelv: 65%

19.2. Kompetenciamérés

Részletes tájékoztató az oktatas.hu oldalon.