0. Pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium meghívásos pályázati felhívást tesz közzé a magyarországi GLOBE–program támogatására.

A pályázat beadásának határideje: 2013. január 10.

1. Mi a GLOBE?

A GLOBE az angol Global Learning and Observations to Benefit the Environment rövidítése. 1994-ben indították el az Amerikai Egyesült Államokban ezt a környezeti tudatosságot erősítő nemzetközi szervezetet.

Iskolánk − a magyar iskolák közül az elsők között − 1999 óta tagja a GLOBE-nak. 2008-tól pedig a magyarországi GLOBE-iskolák bázisintézménye.

2. GLOBE-események

2.1. A csoport tagjai 2010. április 14-én Karapancsán, a Duna--Dráva Nemzeti Parkban jártak. A vetített képes beszámolót Tóth Piroska koordinátor készítette.

2.2. Műhelynapok

A Bibó-gimnázium igazgatója köszöntötte a GLOBE-műhelynapok résztvevőit. Simonyi István, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának közoktatási szakmai referense, vezető-főtanácsos a környezettudatosság meghatározó szerepéről, a GLOBE-iskolák tevékenységéről szólt, méltatóan.

2011. május 25-én a műhelynapok első előadását Tasnádi Péter (ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék) egyetemi tanár tartotta a légkör és a tenger áramlásairól. Grosz Balázs előadásának témája a légköri üveghatású gázok és magyarországi talajmérlegük volt.

A második nap szakmai megbeszélései – Weidinger Tamás, Kalapos Tibor és Kóbor István vezetésével – az iskolákban végzett mérésekhez nyújtottak segítséget.

A harmadik nap angol nyelvű honlap és poszterkészítése zárta a szakmai napokat.

A magyarországi GLOBE-iskolák képviselőinek háromnapos találkozóján több (iskolán kívüli) rendezvény is volt: a bibós AFS-es cserediákok mutatták be országukat a Thai képek című kiállításon, szabadtéri versolvasásra is sor került, de a halasi csillagvizsgáló sem maradt ki a programok közül.

2.3. Ukrajnában, GLOBE-osként

A magyarországi GLOBE-iskolákat ­– köztük a Bibó István Gimnáziumot is – képviselte Tóth Piroska GLOBE-koordinátor Kijevben, a 2011. június 1–6-ig tartó nemzetközi találkozón.

3. Beszámolók

3.1. GLOBE at Night

3.2. Európai Koordinátorok Találkozója

4. Pályázati munka

4.1. Comenius-projekt a környezeti nevelésért

A Tempus Közalapítvány Student Climate Research Campaign, A European approach to Earth Observations and Phenology in the GLOBE című programjában vesz részt iskolánk.

Ebben a Comenius-projektben Európa tizenkét GLOBE-iskolája vesz részt. Hollandia (két iskolával), Olaszország, Horvátország, Németország, Norvégia, Csehország, Spanyolország, Lettország (két iskolával), valamint Magyarország. Hazánkat egy szolnoki iskola és a Bibó István Gimnázium képviseli.

A program során az országok két nagy csoportban fognak dolgozni. A bibósok a Föld műholdas megfigyelésével és az aeroszolok vizsgálatával fognak alapvetően foglalkozni, míg a másik csoport kutatási területe a fenológia lesz.

A diákok a találkozókon megosztják egymással kutatási tapasztalataikat, bemutatják mérési, vizsgálati eredményeiket. A projekt megvalósítása során tudósok, különböző szervezetek is segítik az ifjú kutatók tevékenységét.

A kétéves munka 2011 nyarán kezdődik. A bibós projekt gondozója Andrási Krisztina és Tóth Piroska.

4.2. Comenius - Comenius iskolai együttműködések

„Student Climate Research Campaign – A European approach to Earth Observations and Phenology in the GLOBE program” (SCRC)

2011. szeptember – 2013. június

(Pályázatunk iktatószáma: Com-2372-1/11

Hivatkozási száma: 2011/CIMP-115)

A programfelelős Andrási Krisztina ismertetője

A pályázatban kilenc ország tizenkét iskolája működik együtt. A munka két csoportban folyik.

Az aeroszolokat vizsgáló csoportunkban szereplő iskolák a mi iskolánkon kívül:

Bernard Nieuwentijt College, locatie Damstede (Hollandia), ISIS Malignani (Olaszország), Gimnazija "Matija Mesic" (Horvátország), Gymnasium Schloß Neuhaus (Németország), Līvānu 1. vidusskola (Lettország)

Csoportunk feladatai/teendői:

2011. augusztus–november: kapcsolatfelvétel a csoport iskoláival, aeroszolok vizsgálatára alkalmas műszerek megrendelése, beszerzése (az Egyesült Államokból, a beszerzés kissé nehézkes volt, illetve Piroskának még egy állványt is kellett készítenie, hogy a műszert megfelelően használni lehessen); a méréssel kapcsolatos protokoll tanulmányozása, a horvátországi utazás előkészítése

2011. november: találkozó Horvátországban

A találkozó főbb feladatai: az aeroszolokat mérő műszerek használata; GLOBE és ESA (European Space Agency) együttműködésének bemutatása; a pályázat saját logójának kiválasztása (a diákok saját tervezésű logói közül választunk, a nyertes logó kiválasztása még nem történt meg)

2011. november – 2012. április: mérések elvégzése; az adatok feltöltése, a műholdas adatok használatának diákokkal való gyakoroltatása (ESA), a magyarországi találkozó előkészítése

2012. április 23–29.: találkozó Magyarországon

Főbb feladataink: ez eddigi mérési eredmények bemutatása, összehasonlítása; felkészülés a ’Youth Summit’ (Fiatalok találkozója) nevű eseményre, amely Hollandiában lesz 2012 szeptemberében, és a pályázat összes iskolája részt vesz rajta. Feladatunk még olyan tudományos intézetek, egyetemek listájának kidolgozása, amelyek együttműködnének a GLOBE programban dolgozó iskolákkal. (A végleges listát 2013 januárjára kell elkészíteni.)

4.3. Horvátországban

4.4. Kiskunhalasi programrész

FÖLD DAY

2012. április 23-án és 24-én tartjuk Kiskunhalason a Föld napját. A projekt rendezője a Bibó István Gimnázium és a Zöld-híd. Fővédnökünk Gyovai István, Kiskunhalas polgármestere.

A kétnapos rendezvény szervesen illeszkedik a Bibó István Gimnázium öt országot – Hollandiát, Olaszországot, Horvátországot, Németországot, Lettországot – fogadó GLOBE-projektjéhez, ezért nemzetközivé válik az esemény.

Az élhető környezetért cselekvő lényege, hogy városunk valamennyi óvodájában, iskolájában tanuló fiatal – társulva a külföldről érkező GLOBE-tagokhoz – megfogalmaz egy közös üzenetet a Földnek.

Első nap az óvodák, iskolák képviselői a Földet jelképező cserepes növényt, valamint a kiválasztott, előadásra szánt üzenetüket eljuttatják a társintézménybe, a kapott üzenet alapján pedig felkészülnek a bemutatóra.

Második nap az óvodák, iskolák egy vagy két képviselője ezt a Föld-üzenetet a Bibó-gimnáziumban előadja, majd a Bibó aulájában elhelyezett földgömbbe helyezi az újrahasznosított anyagra írt üzenetet.

Az üzenet – terjedelme nem haladhatja meg a nyolc verssort – lehet vers(részlet), dal(részlet), próza(részlet). Kérjük Önöket, hogy választáskor mindenképpen vegyék figyelembe, milyen életkorú csoporttagnak küldik az előadandó üzenetet.

A projekt megvalósításának első napja:

2012. április 23., hétfő, 9 órától (terveink szerint) 14 óra.

Az óvodák, iskolák – miután megkapták a társintézménytől az üzenetet – a megadott, indulás időpontját is közlő útvonal alapján, riadóláncszerűen viszik el a küldeményüket a következő csoporttagnak. Az intézmény neve mellett – zárójelben – a programfelelős képviselő neve szerepel.

9.00: Kertvárosi Általános Iskola (Pősz Éva)

9.15: Bibó István Gimnázium (Fogl Ágnes)

9.30: Szilády Áron Utcai Óvoda (Mongyi Marianna)

9.45: Magyar Utcai Óvoda (Vili Mariann)

10.00: Felsővárosi Óvoda (Nagy Zoltán Károlyné)

10.15: Felsővárosi Általános Iskola (Mesterné Taskovics Valéria)

10.30: Vári Szabó István Szakközépiskola (Komáromi Szilárd, Dabis Henrik)

10.45: Bajza Utcai Óvoda (Csapi Antalné)

11.00: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola (Mészáros Csaba)

11.15: Kuruc Vitézek Téri Óvoda (Huczekné Törköly Tímea)

11.30: II. Rákóczi Ferenc-szakközépiskola (Anda Péter, Grizák Ákos)

11.45: Vasút Utcai Óvoda (Ábrahámné Tallér Erzsébet)

12.00: Szilády Áron Református Gimnázium (Varga Judit)

12.15: Lomb Utcai Óvoda (Kispéterné Sándor Ágnes)

12.30: Szent József Katolikus Általános Iskola (Váradiné Grósz Éva)

12.45: Ökumenikus Óvoda (Horváthné Lovászi Márta)

13:00: Szűts József Általános Iskola (Téglás Tímea)

13:15: Ady Endre Utcai Óvoda (Ácsné Fehér Klára, Nagy Katalin)

Bibó István Gimnázium (utolsó állomás, Veszelszkiné Huszárik Ildikó)

A projektben részt vevő külföldi csapatok hasonló elv alapján – de nem személyesen, hanem ímélben – küldik el egymásnak az angol nyelvű Föld-üzenetet, amelyet – az óvodás csoporttagok számára tartalmasítva – a Bibó-gimnázium angoltanárai fordítanak magyarra.

A Föld-napi rendezvényhez április 24-én csatlakozik az Átlós Úti Óvoda (Locskai Gáborné) és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata (Kákonyiné Bagó Mariann).

A projekt megvalósításának második napja:

2012. április 24., kedd, 11 órától, helyszíne a Bibó-gimnázium aulája.

A kiskunhalasi intézmények és a nemzetközi projekt külföldi képviselői – szerkesztett műsorban – bemutatják azt a vagy vers-, vagy próza-, vagy dalüzenetet, amelyet előző nap kaptak a csoport tagjától.

A rendezvény városi, megyei, országos, nemzetközi nyilvánosságáról a szervezők gondoskodnak.

Thumbnail image

A projekt megvalósítása

2012. április 24-én Andrási Krisztina és Tóth Piroska vezetésével tartották első megbeszélésüket a hat országból érkezett projekttagok. A tudományos munkát végző fiatalokat és kísérőiket Veszelszkiné Huszárik Ildikó köszöntötte, kiemelte, hogy a programban dolgozókat az élhető környezetért érzett és vállalt felelősség kapcsolja össze.

A találkozó protokollszövegeit Paul Crowson tolmácsolta angolul.

Az iskolaépület megtekintését követően 11-kor kezdődött az aulában a FÖLD DAY rendezvénye a kiskunhalasi óvodák és iskolák, a Zöld-híd képviselőinek részvételével. Az ünnepi alkalom jelenlévőit Gyovai István polgármester üdvözölte. A kétnyelvű műsorvezetésről Lekrinszkiné Tóth Éva és Fogl Ágnes gondoskodott. A koreográfiát Palásti Károly, Mongyi Marianna állította össze. A szervezésben Kollarics Gábor, Virágné Színes Ilona segített. A találkozómegnyitót meglátogatta a program másik részében dolgozó szolnoki középiskola küldöttsége is.

Thumbnail image

A nap történéseit Surján Anna diák rögzítette.

A kisfilmet Andrási Szabolcs állította össze.

A találkozó délután városnézéssel, a Csipkeház megtekintésével és szabadon választott időtöltéssel folytatódott.

A Halas Televízió Zöld percek műsorának beszámolója a Föld Dayről.

 

 

4.5. Programme for the 2nd meeting

Students Climate Research Campaign / Comenius partnership / Aerosol Group

23rd – 29th April 2012

Kiskunhalas, Hungary

A találkozó eseményeit a közösségi portál Aerosols Meeting című csoportjában lehet végigkövetni. Az Andrási Krisztina, Tóth Piroska vezette bibós projekt segítői közül Andrási Szabolcs rögzítette fényképen, filmen a történéseket. A dokumentumok megtekintéséhez be kell jelentkezni a közösségi portálra.

Vacsora a Sóstói csárdában.

Véget ért a Comenius-GLOBE-találkozó kiskunhalasi programrésze.

Thumbnail image

5. Évzárás

A Zöld-híd és a Bibó István Gimnázium közös évzárása volt 2012. június 6-án. A környzetvédelem európai napjához kapcsolódó rendezvény résztvevőit Gyovai István, Kiskunhalas polgármestere köszöntötte. A bibós hetedik osztály és Vagyon József, valamint Madarász Lilla és Horváth Géza műsorát követően Mongyi Marianna értékelte az elvégzett Föld-védő munkát, és átadta az ünnepi alkalomra készített kiadványt.

Thumbnail image

Az esemény képösszefoglalója a Zöld-híd honlapján.

A kiadvány letölthető változata.

6. Konferenciatagok

Nemzetközi konferencia lesz 2012. június 9–15-e között Utrechtben. Magyarországot két bibós 9. b-s diák, Balázs-Piri Kata és Szécsi Krisztián képviseli. Prezentációjukkal a Dong-ér vízminőségének mérését mutatják be. A méréseket és vizsgálatokat Tóth Piroska biológiatanáruk irányításával végezték. Az előadás angol nyelvű szövegét Vladár Éva lektorálta, a bemutatkozó kisfilmet Molnár Zoltán szerkesztette.

A konferencia idején Tóth Piroska a nemzetközi GLOBE-találkozón is részt vesz. A bibós küldöttség tagjaként Felnagy Krisztián mint osztályfőnök is Hollandiába utazik.

Thumbnail image

Diákbeszámoló a konferenciáról

Zöld percek a hollandiai konferenciáról

Hollandiában, találkozón

2012 júniusában nemzetközi GLOBE-találkozón vett Tóth Piroska koordinátor.

7. Comenius–Comenius iskolai együttműködések

(harmadik találkozó)

„Student Climate Research Campaign – A European approach to Earth Observations and Phenology in the GLOBE program” (SCRC)

A 2011. szeptembertől 2013. júniusig tartó, kilenc ország tizenkét iskolájának fiataljait tudományos munkára ösztönző programban a bibósok öt iskolával dolgoznaak együtt.

Az ún. aeroszol-csoport tagjai 2011. novemberben Horvátországban, 2012. áprilisban a Bibó-gimnáziumban találkoztak legutóbb pedig 2012. szeptemberben Hollandiában.

A Bernard Nieuwentijt College locatie Damstede amszterdami iskolában megszervezett Comenius-találkozón Tusori Éva, Csík Petra, Vékony Barbara, Németh Zsófia, Madarász Lilla, Fehér Alexandra és Dózsa Ádám vett részt. Csoportvezetőjük Andrási Krisztina és Veszelszkiné Huszárik Ildikó volt.

Thumbnail image

A holland találkozó szeptember 23-tól 29-ig tartott. Szeptember 25–27-ig mind a tizenkét csoport együtt dolgozott a ’Youth Summit’ (Fiatalok csúcstalálkozója) eseményen. Egymás országainak és kultúráinak megismerésén kívül a fiatalok bemutatták egymásnak és a Wageningen Egyetem előadóinak kutatásuk és méréseik eredményeit, betekintést nyerhettek az egyetemen folyó kutatómunkába. Továbbá megosztották egymással az egészséges Földről alkotott nézeteiket, véleményüket, illetve bemutatták országaik környezetvédelmi attitűdjét.

A nemzetközi projekt 2013 januárjában Németországban folytatódik, 2013 májusában pedig Lettországban fejeződik be.

8. Comenius-GLOBE

(negyedik találkozó)

2013. január 20-tól Németországban folytatódik a program.

A Paderbornban dolgozó bibós csoport vezetője Tóth Piroska és Király Brigitta, tagjai: Bőrös Gréta, Juhász Lilla, Kerti Petra, Kurucz Vivien, Nagy Noémi, Bugyik Zsuzsanna.

a globe
Hidegben vidáman

a globe2

A program változatos: Ems-forrás, helytörténeti múzeum, birkafarm, kutatóintézet-telep, bányászati múzeum, kötetlen beszélgetések...

9. Magyar GLOBE-iskolák

A magyarországi GLOBE-programban 1999-től részt vett és jelenleg is dolgozó iskolák.

10. Comenius-zárás

Lettország volt a helyszíne a tizenkét tagú projekt zárásának. Az aerosol témájával foglalkozó nemzetközi csoport tagjai Livaniban gyűltek össze 2013. május 5-én. Az egyhetes közös munka rigai meetinggel zárult.

A magyar küldöttség tagja Nagy Orsolya, Rideg Regina, Petróczki Péter, Balázsics Lili, valamint Andrási Krisztina, Tóth Piroska, Veszelszkiné Huszárik Ildikó volt.

livani

11. IATEFL-H

Az IATEFL-H, vagyis az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete 2013. július 1–3-ig a Bibó-gimnáziumban tartotta nyári kurzusát, amelyen Tóth Piroska angol nyelven mutatta be a GLOBE-tevékenységet.

a tp

12. Húszévesek

A GLOBE is, a Bibó is.

image gallery

bibo20 logo

13. Kaliforniába csábítják a bibósokat

A GLOBE-program 19. Annual Meetingjét (éves találkozóját) és 3. Student Research Experience-ét (diák kutatótáborát) Los Angelesben (Kalifornia, USA) rendezték meg 2015. július 20. és 24. között. Magyarországot, sőt egész Európát a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium két diákja, Liliom Andrea és Rávai Bettina képviselte, Tóth Piroska tanáruk vezetésével.

image gallery

A találkozó első napján a diákok poszteren mutatták be munkájukat. A bibós poszter, amelyen az Országos Meteorológiai Szolgálat kiskunhalason mért adatait a bibós mérésekkel hasonlították össze a lányok, nagy sikert aratott.

LA003

A második és harmadik napon a Catalina-szigeten, az University of Southern California Wrigley Institute for Environmental Studies kutatóhelyén végeztek méréseket és megfigyeléseket a globe-os diákok és tanáraik. Hat témában lehetett kutatni: különböző halfajok gyakorisága, a tengervíz Escherichia coli tartalma, az árapályzóna élővilága, a tengervíz oldott oxigén tartalma, talajminőség és a sziget körüli hajózás intenzitása.

DSCF1767

A vizsgálatokról a negyedik napon vetítettképes előadáson számoltak be a diákcsoportok a találkozó felnőtt résztvevőinek. Az előadásban a megfigyelések alapján hipotéziseket kellett megfogalmazni, és a kutatás folytatásának lehetőségeit is be kellett mutatni. A csoportok munkáját nehezítette, de egyben érdekesebbé is tette, hogy a tagok különböző országokból jöttek és eltérő korúak voltak.

LA137

Az ötödik napon a találkozó záróeseményén a legjobban teljesítő diákok ajándékot kaptak: a bibósok két szélsebességmérővel gazdagodtak. Teljesítményük alapján a két halasi diáknak többen is ajánlották, hogy tanulmányaikat Kaliforniában folytassák.

A találkozó után a bibós csapat a Universal Studios-ban és a Hollywood Walk of Fame-en is látogatást tett.

DSCF1947 DSCF2259

Köszönjük az Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt., a GANZAIR Kompresszortechnika Kft, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., a Vízépszolg-94 Kft., a Paor-Víz Ker. Kft., a Községünkért Alapítvány (Tompa), Tompa Város Önkormányzata és Kiskunhalas Város Önkormányzata részvételhez nyújtott támogatását.

(A beszámolót a résztvevők készítették)