0. Kiemelt vizsgaidőszak

01. A 2018. tavaszi érettségi vizsgaidőszak

A 2017–2018. tanév tavaszi érettségi vizsgáira 2018. február 15-ig lehet jelentkezni az iskolánkban.

A vizsgákat Rapcsák Csaba igazgatóhelyettes szervezi.

A jelentkezéshez szükséges legfőbb dokumentumok:

  • fényképes igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya);
  • bizonyítvány (és kiegészítői), valamint az esetleges mentesítések.

A vizsgázókat a középszintű vizsga helyéről, idejéről írásban értesítjük. Az emelt szintű vizsgára jelentkezőket központilag tájékoztatják.

A tájékoztató részletek az Oktatási Hivatal oldalán tekinthetők meg.

A témakörök minden tárgyból megegyeznek az Oktatási Hivatal által közzétettekkel.

02. Általános tájékoztató

02.1. Az érettségi vizsga szabályzata

02.2. Érettségi vizsgatárgyak, leírások 2017. december 31-ig

02.3. Az érettségi vizsgatárgyak időpontja 2018. május-júniusban

02.4. A 2018. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

02.5. Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2018-ban

02.6. VÁLTOZÁS: Érettségi vizsgatárgyak, leírások 2017. január 1-től

A 100/1997. kormányrendelet alapján emelt szintű érettségi vizsgát csak azokból a tárgyakból lehet tenni, amelyeket a felsőoktatási intézmények a felvételi eljárás során elfogadnak.

A rendes vizsgán öt érettségi tárgyból négy kötelező, egy választható. Emelt szinten vizsga tehető: a kötelező tárgyakból [magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika; élő idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz), latin] és a választhatókból (fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés). Rajz és műalkotások elemzése, ének-zene tantárgyból csak középszintű vizsga tehető.

A több részből álló vizsga esetén vizsgarészenként legalább 12%-ot kell elérni a legalább elégséges osztályzathoz; összteljesítményben pedig az elérhető pontszámok 25%-át kell megszerezni az elégséges osztályzathoz. Emelt szinten a legalább 45%-os teljesítményért jár az 50 többletpont.

02.11. A nem bibós vizsgázóknak

A nem bibós, de érettségi vizsgára jelentkezők az iskolatitkárnál érdeklődhetnek munkaidőben a +36-77-422-760-as telefonon vagy személyesen az iskolában.

1. A Bibó István Gimnáziumban szervezett tavaszi érettségi vizsgák

1.1. az írásbeli vizsga kezdete: 2018. május 7.

1.2. az emelt szintű szóbeli vizsgák: 2018. június 7–14.

1.3. a középszintű szóbeli vizsgák: 2018. június 18–29.

2. A Bibó István Gimnáziumban szervezett tavaszi érettségi vizsgák

2.1. Igazgatói levél a bibós érettségiről

2.2. A bibós szóbeli érettségi vizsgák időpontja, elnöke

12. a 2018. június 18 - 20.  
12. 2018. június 20 - 22.  
12. c 2018. június 27 - 29.  
12. b 2018. június 25 - 27.  

2.3. Az emelt és középszintű írásbeli dolgozatok megtekintése

  • 2018. június ? 8–16 óráig

3. Az írásbeli vizsgák: feladatok és javítókulcsok

3.1. A 2018. tavaszi érettségi írásbeli feladatok és javítási-értékelési útmutatók

3.2. A korábbi évek érettségi vizsgájának feladatlapjai és javítási útmutatói

4. Tantárgyak, szabályok

Megjegyzés: A tantárgy neve az Oktatási Hivatal honlapján lévő dokumentumra mutató hivatkozás, az évszám pedig a Bibó István Gimnázium saját dokumentumaira mutató hivatkozás.

5. A bibós érettségi eredményei a Közzétételi listában

6. Emelt szintű vizsga

Az emelt szintű érettségi vizsgák helyszíne Kecskemét, Baja és Kiskunhalason a Bibó-gimnázium.
E vizsgákat a központi hivatal szervezi.