0.1. Fogalomértelmező

Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség, közösségi szolgálat

Az Alaptörvény szerint A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Vagyis akinek tulajdona van, annak felelősséget kell éreznie a közösségi célok iránt.

A Nemzeti önkéntes stratégia a következő tartalommal jellemzi az önkéntességet: személy vagy közösség javát szolgáló, szabad akaratból, egyéni választás és motiváció alapján, pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végzett tevékenység.

A köznevelési törvény definiálja a közösségi szolgálatot: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak feldolgozása.

Minden, ami közösségi szolgálat, megjelenik a közösségi szolgálat portálján.

0.2. Közösségi szolgálat, 2012–2013-tól

A 2016-ban végzős diákok akkor kezdhetik el érettségi vizsgájukat, ha igazoltan ötvenórányi közösségi szolgálatot teljesítenek.

Az osztályfőnökök osztályfőnöki foglalkozásokon, szülői értekezleten részletesen tájékoztatják a szülőket, diákokat.

A szolgálat teljesítéséhez szükséges bibós dokumentumok:

0.3. Állásfoglalás a közösségi szolgálatról

0.4. Együttműködési megállapodások

 • Akasztó Napközi Otthonos Óvoda, Akasztó
 • Bácsbokodi ÁMK, Bácsbokod
 • Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete, Szentkirály
 • Balotaszállási Polgárőr Egyesület, Balotaszállás
 • Balotaszállási Rákóczi Vadásztársaság, Balotaszállás
 • Bóbita Óvoda, Bócsa
 • Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány, Bócsa
 • Borkéta Önkormányzati Óvoda, Tompa
 • Civilek A Jövőért Alapítvány, Kiskunhalas
 • Csendes Ősz Idősek Otthona, Kecel
 • Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Jánoshalma
 • Evangélikus Egyházi Óvoda, Soltvadkert
 • Gézengúz Óvoda, Kelebia
 • KRK. Gólyafészkes Óvoda, Kiskunhalas
 • Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Jánoshalma
 • Gyógyító Angyal Közhasznú Alapítvány, Szeged
 • Halasi Cserkész Alapítvány, Kiskunhalas
 • Halasi Csipke Közalapítvány Kiskunhalas
 • Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., Kiskunhalas
 • Halasi Tenisz Klub, Kiskunhalas
 • Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Kiskunhalas
 • Hit és Kultúra Alapítvány, Kiskunmajsa-Kígyós
 • Hunyadi Mátyás Vadásztársaság, Imrehegy
 • II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye, Tázlár
 • II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kecel
 • Jászszentlászló Községi Önkormányzat, Jászszentlászló
 • Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola, Jászszentlászló 
 • Kecel Kézilabda Club, Kecel
 • Kecel Város Önkormányzata, Kecel
 • Keceli Polgárőr Egyesület, Kecel
 • Kiskunhalas Város Önkormányzat Bölcsődéje, Kiskunhalas
 • Kiskunhalas-Alsóvárosi Misszió Alapítvány
 • Kiskunhalasi Állatvédők Egyesület, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesület, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Lovasbandérium, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Református Kollégium, Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Kiskunhalas
 • Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület, Kiskunmajsa
 • Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár, Kisszállás
 • Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, Kiskunmajsa
 • Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Soltvadkert
 • Kunfehértó Község Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
 • Lajtha László Nonprofit Kft., Jánoshalma
 • Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas
 • Mosolyvár Óvoda, Kunfehértó
 • Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete, Kiskunhalas
 • Művelődési Ház és Könyvár, Tompa
 • Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény, Kiskunmajsa
 • Pásztortűz Egyesület, Kiskunhalas
 • Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft., Jánoshalma
 • Református Egyházközség Kiskunhalasi Lelkészi Hivatala, Kiskunhalas
 • Római Katolikus Főplébánia, Kiskunhalas
 • Római Katolikus Plébánia, Mélykút
 • Római Katolikus Plébánia, Tompa
 • Soltvadkerti Evangélikus Egyházközösség, Soltvadkert
 • Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde, Soltvadkert
 • Szászorszép Óvodák, Kiskunhalas
 • Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kiskunhalas
 • Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Jánoshalma
 • Thorma János Múzeum, Kiskunhalas
 • Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsa
 • Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Kecel
 • Városi Könyvtár, Kiskunmajsa
 • Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ, Soltvadkert
 • V-STARCOM Bt., Kiskunhalas
 • Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete, Kiskunhalas
 • Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület, Kiskunhalas

0.5. Sajátos szolgálat

0.6. Közösségi szolgálat a Bibóban

 • ügyelet a könyvtárban
 • együtt tanulás kortársak
 • füves terület tisztán tartása
 • rendezvények technikai előkészítése

1. Társadalmi felelősségvállalás

Az Európai Bizottság 2009-es javaslata, valamint az Európai Tanács 2009-es határozata alapján 2011 az önkéntesség európai éve lett.
A mozgalomhoz csatlakozott a Bibó-gimnázium is. 2011. szeptemberben megalakult az első önkéntes csoportunk, amelynek alapítói: Vladár Éva tanárnő, Surján Anna (11.), Madarász Lilla (11.), Szűcs Nagy Dorina (11. b) diákok.

A titkári feladatokat ellátó Szűcs Nagy Dorina ismertetője:
Minden hónapban egy intézményt fogunk felkeresni, ahol az ott lakó embereken, illetve állatokon szeretnénk segíteni (például fogyatékosok otthona, hajléktalan szálló, Állatvédő Egyesület). A segítségünk kis foglalkozásokban, felolvasásban, műsoradásban, esetleg a lakókkal való sétálásban, az állatmenhely körüli takarításban nyilvánul meg (természetesen intézményenként változik, hogy milyen segítségre van szükség). Szeretnénk a bibós rendezvényekre is meghívni, majd elhozni a mozgáskorlátozott lakókat, de szívesen szerveznénk kiállításokat bármely intézmény életéről, munkásságáról is.

Az önkéntesség – számunkra is – legfőbb ismérve, hogy távol áll az anyagiaktól: nem fizetésért „dolgozunk”, és nem is pénzbeni támogatást nyújtunk, hanem munkánkat ajánljuk fel.

Kissné Kriszt Zsuzsanna és Katkó Andrea tanárnők, Venczel József tanár úr már bekapcsolódtak a tevékenységbe. Várjuk diáktársaink csatlakozását is.
Célunk, hogy megmutassuk a fiataloknak, milyen jó érzés az önzetlenség és a más ember boldogságához való hozzájárulás.

2. Jogászoknak való

2.1. Egy pont nulla

Dr. Bognár Zoltán kezdeményezésére és szervezésével létrejött az a speciális, országosan is egyedülálló szeminárium, amelyet Kiskunhalas vezető ügyésze, dr. Téglás Péter tart a bibós diákoknak. A meghatározott tematika szerint felépülő elméleti és gyakorlati foglalkozások a Bibó-gimnáziumban és az ügyészségeken lesznek.
A leendő jogászok mentorálása dicséretes példája az önkéntességnek.

Jogász leszek – de miért is?

– kérdezi és válaszol a kurzuson részt vevő Mester Ágnes 12. b osztályos diák.

Ez az a kérdés, amelyet feltett magában az a tizennyolc bibós diák, akik szeptember 12-én részt vettek a dr. Téglás Péter vezette előadáson. A Bognár tanár úr szervezte speciális kollégium célja, hogy megismertessen bennünket a jogász szakma alapjaival, így segítve pályaválasztásunkat.Ismerkedés a magyar bűntető igazságszolgáltatás elveivel és rendszerével – így hangzik a húsz tanórás előadássorozat címe. Talán bonyolult és nehezen emészthetőnek hangzik, azonban semmi véresen komoly dolgot nem takar. Dr. Téglás Péter, vezető ügyész megnyugtatott minket, hogy csak a számunkra érdekes, könnyen érhető témákról fogunk beszélgetni. És a tanórákkal ellentétben feleltetés, számonkérés sem várható. Célja, hogy közelebb hozza hozzánk a jogász szakmát, és megszeretessen velünk ezt a hivatást.

Az első foglalkozás témája a bűn, a bűnüldözés, a bűncselekmény és az igazságszolgáltatás múltja és jelene volt. Kezdetnek az eredendő bűnös, Éva személyével foglalkoztunk, majd néhány irodalmi és történelmi példán át – mint például a bibliai 10 parancsolat, a keresztény vallási parancsok – eljutottunk a mai magyarországi jogrendszerig. Érdekes volt, ahogy a vezető ügyész rávilágított, hogy az a cselekedet, amely a 16. században még bűn, a 19. században már csak megbotránkoztat valakit, és ma már teljesen hétköznapi tettnek számít.
A másik hasonlóan elgondolkoztató mondata így hangzott: „Nincs bűncselekmény törvény nélkül.” Ez azt jelenti, hogy senki sem büntethető olyan bűnért, amely az elkövetés pillanatában még nem volt törvénybe foglalva. Ez a gondolat az alapja a mai Büntetőtörvénykönyvnek is.
Foglalkoztunk még a szexuális erkölcs fejlődésével, amely a történelemben egyedüli módon ábrázolja a bűn fejlődését. Meglepő tény, de igaz. Végül pedig az igazságszolgáltatás néhány ismertebb eseteivel foglalkoztunk. Ilyenek voltak például a nünbergi per, a tokiói per, illetve a tiszaeszlári Sólymosi Eszter pere.

Rám, és úgy hiszem a többiekre is a legnagyobb hatást dr. Téglás Péter személye gyakorolta. Megnyerő stílus, humor és nagyon nagy szakmai hozzáértés és odaadás jellemzi. Közvetlenségét pedig mi sem mutatja jobban, minthogy nekem, mint a jegyzőkönyv vezetőjének, megengedte, hogy a saját laptopján gépeljek. Igazi példakép a leendő jogászok számára.
Nyugodtan állíthatom ezek alapján, hogy rendkívül hasznos és érdekes élményben volt részünk csütörtök délután. Én már alig várom a következő előadást, és a vezető ügyész meglepetéseit!

Összegzés

2011. december elsején véget ért az „Ismerkedés a magyar büntető igazságszolgáltatás elveivel és rendszerével” című 20 órás kurzus. A záróórára mentorunk, dr. Téglás Péter egy vendéget is magával hozott, egy szakvizsga előtt álló, ügyészségi fogalmazót, a volt bibós dr. Kuluncsich Esztert. Ő saját tapasztalatairól mesélt nekünk. A beszélgetés sok bennfentes információt adott a jogtanulásról. Mindenkinek hasznos tippeket tudott adni Eszter. Köszönjük!

Ezt követően ünnepélyes keretek között diplomákat kaptunk. A diplomákat igazgatónő készítette és vezető ügyész úr adta át, egy meleg kézfogás kíséretében. Mindenkinek gratulált, dicsérő szavai nagyon jólestek. Nekem különösen megtisztelő volt, amikor megjegyezte, hogy nagyon korrekt jegyzőkönyveket készítettem.

Ezután igazgatónő mentorunknak is átadott ajándékot és egy diplomát, köszönetünk jeléül. Ez azonban nagyon kevés ahhoz, hogy kifejezze, mennyire hálásak vagyunk dr. Téglás Péternek. Mindig szertetettel, odafigyeléssel, lelkesen készülve tartotta meg előadásait. A hangulat oldott, családias volt. Eközben pedig sokat tanultunk a jogász szakmáról, a magyar büntetés-végrehajtásról. Néhányunknak még egy tudományos konferenciára is lehetősége volt elkísérnie őt.

Ezek után bátran állítom, hogy szerencsések voltunk, mind a tizennyolcan, hogy lehetőséget kaptunk részt venni ezen a speciális kollégiumon. Szeretném ezt társaim nevében megköszönni Bognár Zoltán tanár úrnak és Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgatónak, a szervezésért és a lehetőségéért, továbbá még egyszer a már sokat, de méltán dicsért dr. Téglás Péternek!

Köszönettel,

a 11-12. évfolyamos hallgatók nevében,

Mester Ágnes, jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvek

Diplomaátadás, képekkel

Thumbnail image

2.2. Kettő pont nulla

Jogi kurzus bibósokkal

2014. december 9-én előadó: dr. Kovács Bianka egykori bibós; mentor-tanár: Salacz Attila egykori bibós; hallgató: Mátyus András, Gozdán Dóra, Petróczky Péter és Kovács Viktória jelenlegi bibós-

a jog

3. A környezetért

A Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület a 2011. november 5-én faültetési akciót szervez a gyepmesteri telepen, hogy az ott elhelyezett kutyák számára kedvezőbb, nyáron árnyékos környezet legyen.

A faültetésben a bibós tizedikesek vesznek részt, Venczel József vezetésével.

A Rémán János szervezte napot a Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas Polgármesteri Hivatala is támogatja.

4. Karitatív munka

4.1. Nefelejcs Otthon

2011. október 18-án a bibós önkéntesek ellátogattak a HTKT SZSZK Fogyatékos Személyek Otthonába. A Nefelejcs Otthonban – Vladár Éva tanárnő vezetésével – Szűcs Nagy Dorina, Kocsis Fruzsina, Szerbin Bernadett, Bogdán Enikő és Nagy Orsolya volt jelen.

Lasanczné Bíró Jolán bemutatta az intézmény történetét, majd körbevezette a diákokat az otthonban, ahol éppen kosárfonás zajlott.

Az otthon fiataljai a kezdeti félénkség ellenére nagyon szívesen fogadták a bibósokat: bemutatták a kosárfonás technikát, társasjátékozás közben beszédbe elegyedtek a gimnazistákkal.

Szűcs Nagy Dorinát idézve: „Számukra rendkívül fontos, hogy meghallgassuk őket, társalogjunk és együtt nevessünk velük. A délután igazán tanulságos és hasznos volt, hiszen betekinthettünk a fogyatékos személyek életébe, akik valóban tudnak szeretni, nem ítélkeznek és nem játszmáznak”.

A Nefelejcs Otthon vezetője, Vízkeleti Szabolcs szerint: „Az összetartó társadalom egyik alapköve lehet, ha megtanuljuk elfogadni embertársaink másságát. Ennek egyik apró, de annál jelentősebb lépése a 14-18 éves korú középiskolások ismerkedése és együtt cselekvése a fogyatékos emberekkel.”

4.2. Semmelweis Kórház

2011. október végén egyeztetettek a Bibó-gimnázium tanárai, diákjai és az iskola védőnője a Semmelweis Kórház vezetőségével a kórházban folyó önkéntes munkáról.

A diákok novembertől hetente egy alkalommal végeznek önkéntes munkát a kijelölt osztályokon. Az ápolt betegek ottlétét szeretnék megkönnyíteni felolvasással, sétáltatással és egyéb, igény szerinti feladattal.

Az önkéntes munka hasznos a diákoknak, mivel megtapasztalják a másokon segítés felemelő érzését, rálátásuk lesz a kórházban folyó ápolási munkára, és segít azoknak a diákoknak, akik ezen a területen szeretnének továbbtanulni. A kórház vezetősége szintén üdvözölte a kezdeményezést, mivel az ápolói munkát is támogatják ezzel a diákok. A megállapodás egyelőre erre az évre szól, de a felek szeretnék továbbfolytatni és hosszú távú együttműködésre számítanak.

A megállapodást dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgató és Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató írta alá. Az önkéntes munkát Fogl Ágnes biológiatanár és Börcsökné Ábrahám-Furus Edit védőnő, dr. Kellner M. Barnabásné ápolási igazgató irányítja.

Fogl Ágnes a Halas Tv Híradójában ismerteti a bibós kezdeményezést.

A bibós önkéntesek első alkalommal 2011. november 8-án jártak voltak a Semmelweis Kórház osztályain, ahol találkoztak a kórházban ápolt idősekkel, gyerekekkel.

Ezt az első találkozást rögzítette a Halas Tv Híradója és Veszelszkiné Huszárik Ildikó összeállítása, Fogl Ágnes képei alapján.

a szofia1
A SZOFIA-logó Czikkely Anna munkája

Bibós fiúk is bekapcsolódtak a kórházban vállalt segítő tevékenységbe. A november közepi napon készült ez a kép:

Thumbnail image

A második félévben is folytatódik a kórházban végzett önkéntes tevékenység. Fogl Ágnes és diákjai így készülnek a Semmelweis Kórházba 2012. január 10-én

Thumbnail image

A Szolgáló fiatalokért program résztvevői írásos dicséretet vettek át 2012. február 14-én Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgatótól. A Szofia-alkalmon Fogl Ágnes programvezető is jelen volt.

Thumbnail image

A Semmelweis-kórházban végzett tevékenység evaluációja egy online felmérés összegzésével. Készítette Fogl Ágnes.

Szofia-tábla avatása

Ha utónév, akkor bölcsességet jelent, ha programnév, akkor a bibós diákok Semmelweis Halasi Kórházban vállalt önkéntes tevékenységének neve.

2012. február 29-én azonos időben, két helyszínen – a Bibó-gimnáziumban és a Semmelweis-kórházban – a program tagjai felavatták a Szofia-táblát, amelyet Czikkely Anna tervezett. A fogalom Kollarics Gábor leleménye. A kórházban lévő táblát dr. Lengyel János orvosigazgató, dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgató, dr. Kellner M. Barnabásné leplezte le.

A kórházi köszöntőt dr. Kellner M. Barnabásné ápolási igazgató mondta. Kiemelte a bibós fiatalok felelősségtudatát, valamint a kórházi dolgozók befogadó segítőkészségét.

Kurgyis Andrea prózamondásához zenei hátteret Gozdán Dóra és Fehárváriné Ábrahám Melinda biztosított. Az avatási ceremóniát a bibós diákok énekszáma zárta.

Az ünnepi alkalmon, amelyről a Halas Tv is beszámolt, jelen volt Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató, Rapcsák Csaba és Palásti Károly igazgatóhelyettes, Fogl Ágnes programvezető-tanár.

4.3. Sokszínű tevékenység

4.3.1. Facsemetéket ültettek

2011. november elején Venczel József vezetésével a tizedikes bibós diákok is részt vettek azon a facsemete-ültetésen, amelyet a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület szervezett.

4.3.2. Környezetünkért

Rémán János rendhagyó foglalkozásain vettek részt a bibósok 2012. február elején.

5. Önkéntes kiskönyv

Az önkéntességgel töltött időt az Önkéntes kiskönyvben rögzíti Vladár Éva, az önkéntes csoport koordinátora. A kiskönyv adatai alapján valamennyi bibós résztvevő a tanulmányai befejezésekor iskolai igazolást kap a Bibóban végzett önkéntes tevékenységéről.

Az Önkéntes kiskönyvet Pintér Andrea készítette.

Thumbnail image

6. PN

A Petőfi Népe SÉTA-rovatában jelent meg a sajtó és nyilvánosság csoportunk cikke.

7. Kertépítők

A gimnázium épülete előtti kertet újították meg Palásti Károly vezetésével a bibós diákok. Az elöregedett növények helyére többféle kúszónövény került.

Így zöldebb a környezet.

Thumbnail image

8. Ápolók napja

A Semmelweis Halasi Kórház ápolókat köszöntő 2012. május 10-i ünnepségén a bibós diákok szerepeltek: Kovács Viktória, Szécsi Krisztián, Vagyon József és Schindler Regina.

Az ünnepi alkalmon Palásti Károly, Fogl Ágnes és Zákányné Frei Erzsébet is részt vett.

Thumbnail image

9. SZOFIA-értékelés

A 2011–2012-es önkéntes tevékenységet a Fogl Ágnes vezette csoport a tanév végén értékelte. A Semmelweis-kórházban dr. Kellner M. Barnabásné ápolási igazgató aemléklapot adott át valamennyi SZOFIA-tagnak.

Az evaluáción jelen volt a dr. Oszlánczi Gáborné, Kuklis Tímea, Szalai Zoltán és Veszelszkiné Huszárik Ildikó is.

Thumbnail image

A bibós diákok városi szinten egyedülálló tevékenységéről a Halasi Tükörben lehet olvasni.

10. Az iskoláért

A SZOFIA-csoport 2011–2012-es mentorálásáért dr. Kellner M. Barnabásné ápolási igazgató a díjátadó kuratórium döntése alapján Pro schola kitüntetésben részesült.

A Bibó István Gimnázium legmagasabb díját Veszelszkiné Huszárik Ildikó adta át a tanévzáró ünnepségen.

Thumbnail image

11. Semmelweis napján

Ünnepelt 2012. július 3-án a Semmelweis Halasi Kórház. A kórháznévadó Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született, az ő tiszteletére július elseje a magyar egészségügy napja.

Az ünnepségen Tóth Szilárd prózát mondott, Balogh Andrea, Péter Kinga, Vagyon József hangszeren játszott. A diákokat Palásti Károly készítette fel. A rendezvényen Veszelszkiné Huszárik Ildikó is részt vett.

12. Zenemob

A SZOFIA-program zenemobbal nyitotta a 2012—2013-as tanévet. A 12. és 9. osztály diákjai Bródy János dalával szereztek október 9-én meglepetést a Halasi Semmelweis Kórházban vizsgálatra váró betegeknek.

Thumbnail image

Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok,
És azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok.
De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,
Úgy érezném, vannak még csodák.

A Semmelweis-kórház képei.

13. Önzetlenül

A Csak egy (t)étellel több akció során annyi tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a bibós rotarysok, hogy három családot tudtak megajándékozni. A kiválasztásban a Családsegítő Szolgálat segített. Az élelmiszercsomagok átadásán a diákok mellett jelen volt Borbás Zoltán, a halasi Rotary Club elnöke, Vladár Éva koordinátor és Veszelszkiné Huszárik Ildikó is.

Thumbnail image

Thumbnail image
Egy kisfiú, aki a kapunál várt...

14. SZOFIA, második évad

Az önkéntesség világnapján, 2012. december 5-én folytatódott a SZOFIA-program második éve. A bibós szofiásokat dr. Kellner M. Barnabásné igazgató és munkatársai fogadták a Semmelweis-kórházban.

A program bibós mentora Virágné Színes Ilona.

A bibós szofiásokat dr. Kellner M. Barnabásné igazgató és munkatársai fogadták a Semmelweis-kórházban.

15. 1 könyv, 1 segítség

A Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület könyvvásárt rendezett a Bibó-gimnázium aulájában az állatotthon támogatására. 2012. december 6-án és 7-én számos könyvet vásároltak meg a diákok önmaguk és szüleik számára.

Andrási Szabolcs képei

16. Karácsonyi ajándék

A Takács Emőke vezette bibós interactosok szaloncukorgyűjtésbe kezdtek, hogy édességcsomaggal ajándékozzák meg a szociálisan rászoruló gyerekeket.

a interact1

A csomagok eljutottak a legmegfelelőbb helyre. Vladár Éva tanár, Dudás Mónika diák, Miklósi Mihály szülő gondoskodott az ajándékosztásról.
Az interact jót s jól kezdeményezéséhez a Bosnyák-piac tulajdonosa is csatlakozott gyümölcsadományával.

a interctadomany

17. Művészettel az egészségért

Betegségfelejtő délutánt szerzett karácsonyi, ünnepi hangulat irodalmi összeállításával a Semmelweis-kórház gyerekosztályán gyógyuló kisgyerekeknek Virágné Színes Ilona franciás csoportja.

18. Második évad

A SZOFIA-csoport 2013. január 22-én, a magyar kultúra napján kezdte el közösségi szolgálatát a Semmelweis Halasi Kórházban.
A diákok számára tartott tájékoztatón jelen volt dr. Kellner M. Barnabásné igazgató és az érintett osztályvezetők, Virágné Színes Ilona koordinátor és Veszelszkiné Huszárik Ildikó.

A Semmelweis-kórház képeit Kuklis Tímea készítette.

a szofia

a szofia3

A második évad első szolgálói: Vecsernyés Georgina, Kisgyörgyei Leila, Czeller Norbert, Mezei Mária, Lavati Lívia, Baka Beáta, Bartos Szimi.

A képet Bartos Szimi készítette. A szolgáló fiatalokat a kapcsolattartó, Virágné Színes Ilona kísérte el a Semmelweis-kórházba.

a szofia1
Februári SZOFIA-zók

a szofia febr
Pap Dániel, Németh Nóra, Szabó Jennifer, Szűcs Etelka a kórházban, SZOFIA-sként

a szofia
2013. február utolsó keddjén Bőrös Gréta, Kerti Petra, Juhász Lilla, Pap Dániel, Veres Lucia, András Ágnes SZOFIA-zott

a szofia05
A 2013. március 5-i SZOFIA-zó csoportban: Horváth Ákos, Lavati Lívia, Mezei Mária, Vecsernyés Georgina, Szabó Jennifer és Fárbás Gergely

a szofia
Az egyik márciusi csoport

19. Öltözz pirosba!, 2013

A Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice Dóri-házát támogatta a február 15-i zenés napon a bibós diákok és tanárok közössége.

a oltozz p

Andrási Szabolcs készített filmeket: 1., 2., 3. az önkéntes eseményről.

20. Ápolók napja

A XIX. században az ápolást megújító Florence Nightingale brit ápolónő tiszteletére május 12-e a nemzetközi ápolás napja. A Semmelweis-kórházban mint SZOFIA-partnerünknél is ünnepet tartottak 2013. május 15-én. A rendezvényen Kovács Viktória mondott verset, a gimnáziumot Veszelszkiné Huszárik Ildikó képviselte.

apoloknapja

21. Semmelweis napja

Július elseje az egészségügyért dolgozók napja. 2013-ban egy nappal később ünnepelték a Semmelweis-kórházban ezt a napot. A rendezvényen bibósok adtak műsort. Az iskolát az igazgató és a helyettes képviselte.

a semmel

22. Chloe, a francia

Az Európai Önkéntes Szolgálat tagjaként 2013 februárjától tartózkodott Kiskunhalason Chloe. A Pethő Intézetben tevékenykedett, tanulmányozta a Pethő-módszert. Virágné Színes Ilona jóvoltából pedig a bibós franciaórákon beszélgetett a diákokkal. A francia önkéntes a Halasi Ifi Happy 2013 nyári különszámában foglalta össze bibós élményeit.

a francia

23. Némafilm

a nemasag

A Közép-európai Média Intézet siketekről és nagyothallókról szóló filmjét nézik a bibósok a hírfalón, a 2013–2014-es tanév első napjaiban.

24. Teljesül

A közösségi szolgálatban már számos kilencedikes és tizedikes diák is részt vett. A szolgálat a tizenegyedikesek körében is népszerű vállalás.

a szolgalat
Palatinus Nikolett és Gál Luca leadta a közösségi szolgálatról készített naplóját, 2013. október közepe

25. Megállapodtak

A Zöld-híd Környezetvédők Kiskunhalasi Egyesülete és a Bibó-gimnázium között létrejött együttműködés eredményeként a bibós diákok az egyesületben is végezhetnek közösségi szolgálatot.

a em2

26. Könyvtári szolgálat

Virágné Színes Ilona közösségi mentorálja a könyvtári közösségi szolgálatot. Ennek eredményeként szerdánként és csütörtökönként délután két órától négy óráig diákok segítenek a könyvkölcsönzésben.

27. Naplózás

A közösségi szolgálat naplóját mutatták be a diákok az igazgatónak. Élményeikről, jövőbeli teendőikről számoltak be.

a kozossegi

28. Nemzetközi nap

Az ENSZ döntése alapján 1985-től minden évben december 5-e a nemzetközi önkéntesség napja.

onkentes

A bibós diákok – Virágné Színes Ilona vezetésével – a Semmelweis-kórházban mikulásos műsort tartottak a gyerekosztályon.

a mikulas

29. Kiemelt minősítés

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Segítő diákok pályázatán tíz középiskola kapott kiemelt minősítést. A kiemelt iskolák közé jutott a Bibó-gimnázium is Veszelszkiné Huszárik Ildikó Közösen a Bibóban című pályamunkájával.
Az eredményhirdetésen, amelyen részt vett Kovács Viktória és Szécsi Krisztián is, Budapesten volt 2014. január 27-én.

a ofi

30. Könyvtári közösség

Egyre változatosabb közösségi szolgálatot vállalnak a bibós diákok.

a kozossegi1

Kovács Bianka és Bokor Petra a Martonosi Pál Könyvtárban

31. Internet Fiesta

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2014. március 20. és 27. között 15. alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Bibós közösségi szolgálatosok az országos Internet Fiesta kiskunmajsai rendezvényén a könyvtárba: a könyvajánlóban és vetélkedőben a halasi-majsai vonatkozású Netszótár, valamint Török Daniéla beszámolója a bibós könyvbemutatóról.

Az Internet Fiesta pécsi rendezvényén a szótár szerkesztője tart eladást 2014. március 21-én

A képet dr. Törökné Kuklis Edit készítette Kiskunmajsán.

A if2a if3

32. Ápolók napján, 2014

A Semmelweis-kórházban megrendezett ünnepi napon, május 15-én a bibósok Palásti Károly által összeállított műsorával köszöntötték az ünnepelteket.

a polok napja

Rapavi Rebeka énekelt, Mátyus András gitározott, Hunyadi Izabella prózát mondott.

33. Nyáron is

A kiskunhalasi rendőrkapitányság nevében együttműködési megállapodást készített elő 2014 augusztusában Farkasné Wodring Zsuzsanna és a Bibó-gimnázium iskolatitkára, Szencziné Ercsi Angelika.

a tanacs

A megállapodás eredményeként a bibós diákok szolgálatára a rendőrség is számít.

34. Esélyegyenlőségi nap

a esely

2014. szeptember 20-án az Ékes otthon támogatásár szervezett városi összefogáson részt vettek a bibós közösségi szolgálatosok is.

a kozos

A jótékonysági eseményt valamennyi bibós közösség támogatta:

a tanara tanárok is,

a szulok

a szülők is.

35. SZOFIA, 2014-ben is

Az ősz első napján új SZOFIA-tagok kezdték meg közösségi szolgálatukat a Semmelweis-kórházban. A diákok bibós mentora dr. Tomicskóné Magyar Tünde.

szofia

36. 72 óra kompromisszum nélkül

A közösségi szolgálatként is végezhető a 72 óra.
A katolikus egyházzal közösen szervezett napot a Bibó-gimnázium 2014. október 11-én. A fiatalok megtisztították az osztálytermekben a padokat, rendbe tették az iskola előkertjét.

a 72 a a a

37. Védnökség az élőfűz-kompozíció felett

A közösségi szolgálat keretében a 2014–2015-ös tanév kilencedik évfolyama vállalta, hogy gondoskodik a Keceli úton lévő korforgalom új eleme, a kiskunhalasi malmot jelképező kompozíció felett.
Az eseményről részletesen a Diáklapokban  lehet olvasni.

38. Ápolók ünnepe

Május 12. az ápolók nemzetközi napja az 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő tiszteletére.

a sk

Az ünnepi alkalmon Palásti Károly vezetésével zenés-prózai műsorral léptek fel a bibós diákok: Mátyus András, Kaszap Bianka, Fazekas Eszter.

39. Fiatalok, szolgálattal

A SZOFIA-tagok a 2014–2015-ös tanévben a tizenegyedikesek. Kitartó szorgalommal végzik vállalt munkájukat. Beszélgetéssel, könyvolvasással a betegek gyógyulásáért.

a szofia

40. SZOFIA, 2015-ben is

2015-ben is tevékenykednek SZOFIA-tagok a Semmelweis-kórházban. Koordinátoruk dr. Tomicskóné Magyar Tünde.

szofia 2015

41. IKSZ

Az iskolai közösségszolgálatról tartott – a külföldön tartózkodó Veszelszkiné Huszárik Ildikó helyett – előadást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Hegedűs Katalin.
A szolgálatot segítő tanároknak 2016. március elején bemutatott prezentáció itt is megtekinthető.

42. Jótékonyak

Nemzetközi összefogással rendezett jótékonysági koncertet a SZOFIA. A 2016. március 6-i eseményről a Történéseinkben.