„A motiváció az, amikor az álmaid munkaruhát öltenek.”
Ben Franklin

1. TIOP 1.1.1.

1.1. Mi a TIOP?

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

1.2. TIOP a Bibó-gimnáziumban

A Bibó István Gimnázium a 2011-től a város három általános iskolájával együtt részese a TIOP-projektnek. 2011–2012-ben a következőképpen:

Fodor Bernadett szövegértés 11/c/1
Rapcsák Csaba matematika 11/b/1, 10/1
Felnagy Krisztián matematika 11/b/2
Hegyi Anita angol nyelv 11/5
Andrási Szabolcs angol nyelv 11/6
Hegedűs Katalin történelem 11/c
Rapcsák Csaba IKT-asszisztens
Karaszi Csaba rendszergazda
Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató  

Thumbnail image

2. Bibós TIOP-események

2.1. Előzetes mérés

A bibós diákok a TIOP-órákat megelőzően online kérdésekre válaszoltak.

2.2. Géphasználat tanórákon

2.2.1. Matematika Rapcsák Csaba csoportjában (kollázs és facebookos közzététel)

2.2.2. Matematikaóra, bemutatóval, laptoppal: laptopok használatát mutatta be tanártársainak Rapcsák Csaba a 9. osztályos diákok matematikaóráján.

2.2.3. Oroszóra Veszelszkiné Huszárik Ildikó kilencedik évfolyamos csoportjában.

2.2.4. Magyarórán Babits Mihály versszövegeivel foglalkoztak Veszelszkiné Huszárik Ildikó 12. c-s diákjai.

2.2.5. Így (m)érünk mi

Rendszeresek a szavazórendszeres foglalkozások. A képek Rapcsák Csaba különböző csoportjaiban készültek.

3. TIOP-disszemináció

3.1. Megérkeztek a laptopok, elkezdődött a munka

Hír a Halasi Tükör 2011. május 4-i számában, az 5. oldalon

3.2. Projektzáró rendezvény

A Kiskunhalas város pedagógiai, módszertani reformjának támogatása az informatikai infrastruktúra fejlesztésével alcímű projekt zárása2011. október 28-án volt.

A Halas Tv október 28-i híradója is beszámolt a városi projekt értékeléséről. Összefoglaló a Halasi Tükörben.

3.3. Továbbképzés

Az interaktív tábla használatát tanulták Rapcsák Csabától a bibós tanárok: Felnagy Krisztián, Fogl Ágnes, Fodor Bernadett, Hegedűs Katalin, Kállayné Vankó Erika, Kissné Kriszt Zsuzsanna, Király Brigitta, Kollarics Gábor, Kovács Erika, Paprikáné Miklós-Illés Edit, Rádi Kornélia, Szabó Klára, Tóth Piroska, Varga Csaba, Zsikla Ágnes.

3.4. Minikérdőív

A Veszelszkiné Huszárik Ildikó által összeállított minikérdőív a diákok értékeléshez, minősítéshez való viszonyát vizsgálta.

A nem reprezentatív visszajelzés hasznos adatokat tartalmaz a tanóraszervezéshez.


1. Erasmus+

1.1. Hét mobilitás

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium pályázata 2015 májusában támogatást nyert. A támogatás megítélt maximális összege 21 343 euró. A pályázatot Sajdikné Béla Györgyi készítette. A pályázat a tartalmi értékelés során 100 pontból 95 pontot kapott.

A pályázatok listája rangsor szerint.

a paly

A pályázat eredményeként Sajdikné Béla Györgyi, Papp Orsolya, Kissné Kriszt Zsuzsanna, Kovács Erika, Salacz Attila vesz részt ikt-használat és a természettudományok tanítása témakörben külföldi továbbképzésen.

a erasmus

1.2. Megvalósuló mobilitások

1.2.1. Salacz Attila – Kovács Erika: Úti beszámoló mobilitásról

Erasmus+ Program 2015-1-HU01-KA101-013095

Oxford (Egyesült Királyság) 2015. augusztus 2-tól 2015. augusztus 14-ig

The Lake School of English Oxford 14 Park End St. Oxford OX1 1JQ nevű intézmény

SA erasmus KE mobilitas

A mobilitás elsődleges célja az angol nyelv tanulása és minél magasabb szintű elsajátítása, valamint az Európai Unió pedagógus közösségével való megismerkedés. A nyelvhasználat magasabb szintje lehetővé teszi az angol nyelvű szakirodalmak beemelését az oktatásba, valamint a különböző módszertani cikkek, tanulmányok megértését.

A mobilitás tapasztalatai: Intenzív nyelvtanfolyamon vettem részt. A tanfolyamot biztosító intézmény oktatói kiváló munkát végeztek, akiktől nemcsak az angol nyelvvel kapcsolatos ismerteket sajátítottam el, hanem módszertani és pedagógiai megoldásokat is tanultam. A tanfolyamon lehetőségem volt más országok, elsősorban az Európai Unió országainak pedagógusaival is megismerkednem. A velük való beszélgetés során az angol nyelv tanulása mellett lehetőségem volt betekinteni a különböző országok oktatási rendszereinek működésébe.
Az angol nyelv használatában sokat segített a nyelvtanfolyam. Az oktatók segítségével megismertem olyan angol nyelvű munkákat, amelyeket nagy haszonnal lehet alkalmazni a tanítási folyamatban. A jövőben ezeket igyekszem beépíteni a tanórák menetébe. Szoros barátságokat tudtam kialakítani több más pedagógussal a nyelvtanfolyam során. Lehetőségem volt megismerni más kultúrákból származó emberek gondolkodását és véleményét az Európai Uniót érintő kérdésekkel kapcsolatban.

A projekt, amelyben részt vettem, nagyon sokat segített számomra az önfejlesztés terén. Örülnék, ha minél több pedagógus részt venne hasonló projektekben, mert mindenkinek hasznára válik az így szerzett tapasztalat.

1.2.2. Papp Orsolya

Nizza, 2015. július 13–24.

A módszertani továbbképzés célja, hogy a franciát mint idegen nyelvet tanító tanárok módszertani repertoárját aktualizálja a 21. század igényeivel összhangban és lehetőség szerint bővítse.

A továbbképzést a nizzai székhelyű, de Franciaország több nagyvárosában is működő Azurlingua nyelviskola szervezte, kb. 20 témakörben, kiscsoportos foglalkozások formájában, frankofón előadók segítségével.

A résztvevő tanárok a világ minden pontjáról érkeztek: Svédországtól Olaszországig, Spanyolországtól Oroszországig, de voltak maláj, kanadai, amerikai és brazil kollégák is. A két hét alatt három különböző modult sikerült teljesítenem, mindegyik az IKT nyelvoktatásban betöltött szerepéről és felhasználási lehetőségeiről szólt.

po erasmus

Az oktatás mellett természetesen lehetőség nyílt alaposabban megismerkedni a város és a régió kulturális, gasztronómiai és idegenforgalmi jellegzetességeivel, amelyet az iskola által szervezett fakultatív vagy egyénileg tehettünk meg a francia riviéra városaiban, mint Cannes, Antibes, Saint-Jean-cap-Ferrat, Bealieu-sur-mer, Menton, vagy a kissé távolabbra eső, a parfüm fővárosa Grasse, vagy a Monacói Nagyhercegség.

A továbbképzés legfontosabb eredményének azt tartom, hogy színes és változatos meglátásokkal – oktatói és résztvevői oldalról is – az általam választott modulokon hallottak a további pályám során hasznosíthatóak lesznek.

1.2.3. Papp Orsolya

Az Erasmus+ ösztöndíjprogram keretében négyhetes nyelvi kurzuson vettem részt 2015. szeptember 7-e és október 2-a között Firenzében.

A képzés célja, hogy a programban résztvevők olasz nyelvi és kulturális ismeretei bővüljenek. A kurzust a Firenzében található PAROLA Scuola di lingua e cultura italiana nyelviskola szervezte. Az oktatás nyelvi bemeneti szintfelmérőt követően kiscsoportos foglalkozások keretében, anyanyelvi tanárok irányításával történt, nyelvfejlesztés és kommunikációs gyakorlatok formájában, napi négy órában, egy hónap alatt összesen 80 órát teljesítve. A csoportok összetétele hétről hétre változott, így a világ minden pontjáról sikerült csoporttársat találni (pl. Brazília, Csehország, Ukrajna, Franciaország, Törökország, Németország).

Az oktatás mellett természetesen lehetőség nyílt alaposabban megismerkedni Firenze és Toszkána régió kulturális, gasztronómiai, és idegenforgalmi jellegzetességeivel, amelyet az iskola által szervezett fakultatív programokon vagy egyénileg tehettünk meg. A Firenzében látottak közül kiemelem az Uffizi Múzeumot, az Academia dell' artét, a Pitti Palotát, a Palazzo Vecchio-t, a Dómot és a Santa Crocét. A Toszkánában tett kirándulások során meglátogattuk többek között Sienát, Luccát, Arezzót.

firenze

A nyelvi képzés legfontosabb eredményének azt tartom, hogy használható, aktív nyelvtudásra tettem szert általa, amely azáltal, hogy a helyszínen, valós élethelyzetekben gyakorolhattam, mélyen beágyazódik, és ezáltal könnyen továbbfejleszthető a jövőben.

1.2.4. Kissné Kriszt Zsuzsanna

Az Erasmus+ ösztöndíjprogram keretében az ETI Executive Training Institue Malta szervezésében vettem részt a mobilitáson, egy kéthetes angol nyelvi kurzuson, Máltán, 2015 őszén.

A kurzus célja az angol nyelvi kommunikáció, hétköznapi nyelvhasználat, hangsúly, helyes nyelvtan használata, fejlesztése. A tanfolyamon szerzett aktív nyelvtudás teljes mértékben hasznosítható a mindennapi tanítás során is, amikor angol nyelven kommunikálok rotarys vagy AFS-es diákokkal. Az angol nyelvű szakirodalom megértésében is nagy segítséget kaptam a szókincs fejlesztése során.

kkzs

A nyelvtanulás mellett természetesen a máltai kultúra építészeti, kulturális és természeti szépségeit is volt lehetőségünk megcsodálni, hiszen az iskola számos kirándulást szervezett idegenvezetővel, aki részletesen mesélt Málta történelméről, a mai emberek szokásairól.

Sok-sok élménnyel gazdagodva tértem haza.

Ezúton is szeretném megköszönni igazgatónőnek és pályázatíró kollégámnak Sajdikné Béla Györgyinek a segítő közreműködését.

1.2.5. Sajdikné Béla Györgyi

Erasmus+ pályázat keretében volt lehetőségem egy kéthetes mobilitáson részt venni az Executive Training Institute Malta szervezésében 2015 októberében.
A kurzus a tartalom és nyelv integrált tanításáról szólt elméletben és gyakorlatban. Az itt szerzett tudás és tapasztalat az iskola mindennapjaiban felhasználható, hiszen cserediákjainkkal így könnyebbé válik a kommunikáció és a tananyag átadása is. Új ismereteket és nagy segítséget kaptam a történelem tantárgy idegen nyelven való oktatása terén.
A szakmai megújulás mellett volt időm a máltai kultúra megismerésére is, hiszen az iskola szervezésében több alkalommal is voltam kirándulásokon, ahol idegenvezető mutatta be Málta kulturális és természeti csodáit.
Nagyon sok hasznos és szép élménnyel gazdagodtam. Ezúton is szeretném megköszönni Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgatónőnek a pályázat megvalósításában nyújtott támogatását.

Sajdikné Béla Györgyi

2. Beszámoló – magyarul

Természettudományok és idegen nyelvek tanítása a 21. század módszereivel

A Természettudományok és idegen nyelvek tanítása a 21. század módszereivel című projekt már első lépésévé vált egy stratégiai iskolai partnerségnek, mely során tanulni vágyó pedagógusok szereztek angol, francia, olasz nyelvismereteket, fejlesztették és beépítették mindennapi munkájukba a természettudományok különböző területeinek szakszókincsét a projektcélok megvalósítása során elsajátított eszközökkel.

Az igény, hogy különböző szintű és témájú kurzusokon vegyünk részt, már akkor megfogalmazódott, amikor a leendő partneriskoláinkkal kigondoltuk, hogy milyen szakterületeket érintve fogunk diákjainkkal kutatásokat végezni egy KA2 pályázat keretein belül. Elsőként a nyelvismeret- és -használat és a természettudományos szakszókincs bővítése volt a cél.

BŐVEBBEN...

3. Report – in English

'Teaching Science and foreign languages'

The project 'Teaching Science and foreign languages' is the first step of a Startegic Partnerships for Schools. In this period teachers who want to learn English, French and Italian languages will build all their acquired knowledge into their everyday work with those tools that were given for them during the courses like vocabulary used in the field of Science and a professional foreign language knowledge.

The need of taking part in different courses in different levels was born when our instituion and our partner schools decided to work together in Science, to make experiments, researches with our students and their parents and other companies within KA2. Our very first aim is to widen foreign language usage and knowledge and the vocabulary in the field of Science with the help of KA1.

More...


1. Tudásfórum 3.3.

1.1. Egyeztető megbeszélés

A munkaközösség-vezetők az igazgatóval 2014. november 6-án áttekintették a teendőket,jövőképötleteket gyűjtöttek.

1.2. A meghívó eljuttatása a tantestületnek

1.3. Akcióterv

A teljes bibós testület 2014. november 11-én feldolgozta az intézményi jövőkép segédanyagát.

tudasforum7

Az igazgató az evaluációhoz online feladatlapot állított össze.

1.4. A munkacsoportok 2014. november 21-ig véglegesítik a gimnázium jövőképét.


1. TÁMOP 6.1.5-14-2015-0003

A Bibó István Gimnázium a Jánoshalmi Kistérségi Társulás által elnyert Egészséges Bács-Kiskunért című komplex emberi erőforrás fejlesztési projektben vesz részt a következő programelemekben: (1) e-bug program; (2) szerhasználatról kicsit másképp; (3) egészségben-jólétben; (4) hogyan mondjak nemet.
Koordinátorok: Fodor Klaudia, Kissné Kriszt Zsuzsanna, Papp Orsolya, dr. Tomicskóné Magyar Tünde.
A program 2015. szeptember 1-jétől november 30-ig tart.

1.1. Megvalósítási folyamat

Eszközök érkeztek a Bibó-gimnáziumba 2015 szeptemberében.

tamop eszkozok1tamop eszko2 tamop eszkoz3

1.2. Hogyan mondjak nemet?

Az „Egészséges Bács-Kiskunért" komplex emberi erőforrás fejlesztési program drogprevenciós programelemén belül oktatás/előadás lebonyolítása a Bibó-gimnáziumban.

Iskolánkban három csoport részvételével zajlik az oktatás, Kissné Kriszt Zsuzsanna a 10. évfolyamon egy, dr. Tomicskóné Magyar Tünde a 9. évfolyamon két csoporttal dolgozik. A komplex interaktív foglalkozásokon csoportmunka, játékos feladatok, szituációs gyakorlatok, önismereti tesztek segítségével keltik fel a középiskolai korosztály figyelmét és érdeklődését saját mentális egészsége megőrzésének fontosságával és a káros szenvedélyek elkerülésével kapcsolatban.

1.3. Eszközök

Újabb eszközökkel bővült a programrész.

a tamop


1. TÁMOP 3.1.19.

A Testnevelési Egyetem 2015 szeptemberében indított pilotjában részt vesz a Bibó-gimnázium.

A TÁMOP 3.1.19-15/1-2015-0001 azonosító számú Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén célja a mindennapos testnevelés tevékenységformáinak bővítése, a kézilabdázás még teljesebb beépítése a tanmenetbe.

Az együttműködési megállapodás aláírója Mocsai Lajos rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár, valamint Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató.


1. TÁMOP 3.3.15.

A TE IS, azaz 'testmozgás az iskolában' projekt kedvezményezettje a 2014–2015-ös tanévben a Bibó-gimnázium. Katkó Andrea és Lajkó Róbert mentorként, Csernyánszky Erzsébet trénerként segíti a TÁMOP 3.3.15-13/1-2014-0001 jelű program megvalósulását.

1.1. A program megvalósítása folyamatosan zajlik. Kiemelt esemény 2015. január 13-án az iskola valamennyi tagjának részvételével.

a teis 2
A bibós TEIS-csapat

a teis 3
Testmozgás az iskolában

A Bibó TEIS-csapatának tagjai: András Máté, Balog Márk, Frank Mátyás, Huszár Maxim, Ifkovics Zorán, Mátó Gergő, Vagyon József, Vajkó Sándor, Zelei Dafné.

1.2. Beszélgetés 2015 január közepén

a teis 1

Lajkó Róbert mentor, Csernyánszky Erzsébet tréner, Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató

1.3. Közösségépítés...

... a közösségi csoportban is.

a teis bibo
2015. január végén

1.4. Önállóan

A TEIS csoport önállóan szervezte meg 2015. február 3-án a délelőtti foglalkozást. A közösségi alkalmon az iskola valamennyi évfolyama képviseltette magát.

teis 1

1.5. Tréneres, mentoros

otp 022

2015. február 10-én a Bibó társalgójában.
A diákokkal való találkozást és programtervezést megelőzte Csernyánszky Erzsébet és Veszelszkiné Huszárik Ildikó projektegyeztető beszélgetése.

1.6. Csocsó élőben

A TEIS-csoport hangulatos játékkal mozgatta meg a bibósokat. Az aulában összegyűlt diákok élőben játszottak csocsót, a karzaton pedig népes nézőközönség buzdította őket.

teis 001

1.7. Egyeztető

A TEIS-csoport előtt álló feladatok megoldásához kaptak tanácsot a diákok 2015. február 24-én.

a teis

1.8. TEIS: diákostul, tanárostul

Közös játékbemutató az aulában 2015. március 4-én. Szervező: a TEIS-csoport.

teis1

1.9. Bajnokok készülnek

2015. május közepén elkezdődött kézilabdából a TEIS által támogatott évfolyambajnokság, Az első mérkőzésen a 10. évfolyam játszott a 7. és 8. válogatottjával. A fiatalabbak remekül állták a felsőbb évfolyam rohamát. Végül a rutinosabb 10.-es válogatott került ki győztesen.

a teis1aa teis2a

1.10. Vissza a 17. századba?

teis1

Csalóka a kép, hiszen nem harmincéves háború kezdetét jelentő defenesztrációjára utal, hanem arra a gólszámra, amely 2015. június 2-án született a Bibó-csarnokban.

– Véget ért a TEIS évfolyambajnokság kézilabdából. A 10.-es válogatott kemény csatában felőrölte a 11.-es évfolyam védelmét. Így végül rendkívül szoros és fordulatos küzdelemben megnyerte a 2014–15-ös tanév döntőjét. Eredményhirdetés 2015. június 5-én 9:45-től – tudatja Lajkó Róbert TEIS-mentor.

teis2

1.11. TEIS-terem

teis1 teis2
Eszközök, berendezési tárgyak a TEIS-teremben

1.12. A magyar diáksport napja

A magyar diáksport napja
TEIS-gimnáziumban sportolni: kell. 2015. szeptember 25-én diákok, tanárok közösen vették birtokba a csarnokot és aulát. A többféle mozgást igénylő feladatok közül legnépszerűbb az élőcsocsó volt.

teis5

1.13. Kecskemét Halason

1.13. Kecskemét Halason
Sajátos TEIS-találkozóra került sor 2015. október 5-én. A Horváth-sportcsarnokban élőzenés tánctanítást tartottak a kecskeméti TEIS-esek a bibós diákoknak.

teis0

Képsorozat a mozgalmas foglalkozásról.


1. TÁMOP 3.1.4./B

1.1. Zöld Bibó

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium Zöld Bibó című pályázata nyertes lett a TÁMOP 3.1.4./B Partnerség és hálózatosodás moduljában.
A program a 2014–2015. első félévében valósul meg.

A projekt bibós megvalósítója: dr. Tomicskóné Magyar Tünde, Palásti Károly, Veszelszkiné Huszárik Ildikó.

1.2. Mentoráló intézmény

Szintén e projekt másik részeként a gimnázium elnyerte a Mentoráló Intézmény címet.
Ennek az alprojektnek alapcélja, hogy felkutassa és kiválassza az ország száz iskoláját. A mentoráló intézmények módszertani központként működve folyamatosan fognak segíteni a jó gyakorlatokkal más intézményeknek.

A projekt bibós megvalósítója: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 299 olyan intézményt választott ki, amelyik példaértékű pedagógiai modellel rendelkezik és módszertani központként működve rendszeres segítséget nyújt más iskoláknak az eredményes gyakorlatok átvételében és alkalmazásában.

A Mentoráló intézmények ünnepélyes kinevezését 2014. november 4-én tartották Budapesten a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
A kiskunhalasi tankerület két iskolája, a Fazekas-iskola és a Bibó-gimnázium lett mentoráló intézmény.

mentoralo 2

1.3. Köznevelés az iskolában

A többletfeladat 2014. október 16-tól 2014. november 7-ig tart.

Bibós megvalósítói: Kovács Erika, Rapcsák Csaba, Veszelszkiné Huszárik Ildikó.

2. Megvalósítás: Zöld Bibó

2.1. Autómentes nap

a fold2

2.2. Rendhagyó óra a Földvigyázók kertjében

a fold1

2.3. Kapud felé

a fold3

3. Megvalósítás: Mentoráló intézmény

3.0. Szakmai értékelés

A szakmai értékelés 2015. szeptember 15-én érkezett.

3.1. Hospitálás

3.1.1. Első látogatás

Ideje: 2014. október 17., 10–10.45-ig, majd 11–11.45-ig konzultáció
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, 9. a
Tanár: Fodor Bernadett
Téma: A bázisszöveg aktualizálása, lehetséges szövegértési témák a korosztály érdeklődésének megfelelően

A tanórát megbeszélés követte, amelyen a verseny tantárgyköziségének megfelelően a munkaközösségek képviselői voltak jelen: az anyanyelv és művészetek közösség tagjaként Fodor Klaudia (magyar és történelem), Veszelszkiné Huszárik Ildikó (magyar), Kollarics Gábor (vizuális kultúra); az ember és társadalom munkaközösség vezetőjeként Hegedűs Katalin (történelem és magyar); az idegen nyelvi munkaközösség képviseletében Andrási Szabolcs (angol); az ember-természet-sport csoport tagjaként dr. Tomicskóné Magyar Tünde (biológia, földrajz); a matematika, fizika szakosok nevében Rádi Kornélia munkaközösség-vezető.
A belső tudásmegosztást, amelyen a lehetséges témaválasztásról volt szó, Fodor Bernadett vezette.

3.1.2. Második látogatás

Ideje: 2014. november 14., 15–17-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Írásbeli feladatok gyakorlatban, pármunkában

3.1.3. Harmadik látogatás

Ideje: 2014. december 2., 10–12-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: FodorBernadett
Téma: Szövegértés: gyakorlatban

a hospitalas

A 9. b ossztály magyaróráján jelen volt Meződy Marianne, a pályázat koordinátora is.

3.1.4. Negyedik látogatás

Ideje: 2015. január 22., 14–15-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: A szövegértési verseny

a jan22

Részletek a verseny hivatalos honlapján.
Az ország általános iskoláiban megtartották az első fordulót.
Az Apostag Nagy Lajos Általános Iskola diákjai évek óta eredményesen vesznek részt a szövegértési versenyen. A közösségi csoportjukban közzétett képek, hozzászólások is erről tanúskodnak:

a szovert

3.1.5. Ötödik látogatás

Ideje: 2015. február 3., 16.30–18-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Sajátos szövegértési feladatok olaszul, oroszul, németül, magyarul

A programban részt vettek a Bibó magyar és olasz, brazil diákjai – Kazinczi Rita, Fenyvesi Balázs, Hunyadi Ákos, Szekula Máté, Jagodics Bendegúz, Alexia, Ota, Tamás Máté, Fazekas Eszter, Tapodi Szabolcs –, valamint Hollósi-Simon Noémi, Pálfiné Orbán Tünde, Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Hegedűs Katalin, Fodor Klaudia, Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Jelen volt Meződy Marianne.
A képeket Gaálné Lakos Ildikó készítette.

a mentora mentor2a mentor3

3.1.6. Hatodik látogatás

Ideje: 2015. március 16., 10–12-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Konzultációs lehetőség a meghívott előadókkal
A hallásértés témakörében az ELTE BTK műhelye által összeállított kérdőív válaszlehetőségeinek megbeszélése.

3.1.7. Hetedik látogatás

Ideje: 2015. május 12., 13–15-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Szövegértés idegen nyelvi foglalkozáson
A foglalkozás annak bizonyítása, hogy a latin nyelv mennyire jelentősen segíti az anyanyelvi és az idegen nyelvi hallásértést.
A nyitott órán jelen volt Meződy Marianne is.

3.1.8. Nyolcadik látogatás

Ideje: 2015. szeptember 1., 8–11-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Témabővítés a szövegértéshez (a fény nemzetközi évének eseményei, a bibós napóra)
Az évet nyitó, tantermen kívül is tartott foglalkozásokon a tanárok és a projektben már az elmúlt tanévben is részt vevő diákok találkoztak a kezdő évfolyamos bibósokkal.

hosp

3.2. Workshop

3.2.1. Első (kihelyezett) gyakorlat

Ideje: 2014. november 7., 17–19
Helye: Mélykút, Fenyő Miksa Könyvtár
Tanár: Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Mintafeladatok kipróbálása, modellezése. A meglévő feladatok bemutatása

A kihelyezett műhelymunka résztvevői alapvetően a mélykúti általános iskola hatodik–nyolcadik évfolyamos diákjai, tanárai voltak, de jelen volt néhány szülő is. A mélykúti iskola – akárcsak a Bibó-gimnázium – tehetségpont. A workshop lehetőséget adott a tehetséggondozás megerősítésére.

veszelszkinehuszarikildiko fenykep3

A műhelyfoglalkozást a 12. b-s bibós Szécsi Krisztián is segítette.

3.2.2. Második (kihelyezett) gyakorlat

Ideje: 2014. november 14., 9-től
Helye: Kunfehértói Általános Iskola
Tanár: Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: A versenyszerkezet, versenytéma bemutatása

A kiskunhalasi tankerület igazgatói számára tartott alkalmon jelen volt Meződy Marianne, a pályázat koordinátora.

mentorháló 006

3.2.3. Harmadik gyakorlat

Ideje: 2014. december 12., 15 órától
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Papp Orsolya, Hegedűs Katalin részvételével
Téma: Szövegértési feladatok megoldása

a mentor

3.2.4. Nyitott témanap

Tisztelt Diákok, Szülők, Tanárok!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium nyitott témanapjára 2015. január 17-én 9-től 12-ig.
Az óralátogatással egybekötött alkalomra várjuk a továbbtanulni szándékozó diákokat, szüleiket, tanáraikat.
A tanárok számára – mint mentoráló intézmény – továbbképzésként elszámolható igazolást adunk a módszertani modell adaptációs folyamatában való részvételről.
A nap témája Kosztolányi Dezső életműve. Kilenctől tízig workshop az aulában. Tíz órától pedig a pénteki órarend szerinti foglalkozások látogathatók az iskola valamennyi osztályában.
Kérjük, legyenek részesei a Bibó-gimnázium témanapjának.

nyitott temanap

3.2.5. Negyedik gyakorlat

Ideje: 2015. március 16., 12–15-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Az országos versenyen való részvétel; tapasztalatcsere

A 22. alkalommal megrendezett országos szövegértési verseny iskolai fordulójának feladatsora. A diákok megoldási változatainak megbeszélése, értékelése.

3.2.6. Ötödik gyakorlat

Ideje: 2015. május 12., 16–18-ig
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Infokommunikáció a szövegértésért
A szülők és diákok bevonásával megtartott workshop a tantárgyközi tudás szerepének fontosságát mutatta be a látás-hallás-mozgás összérzetével.

a mentor

3.2.7. Hatodik gyakorlat

Ideje: 2015. június 15.
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Szövegösszegző
A szövegkör a pályázati munka hatékonyságát, a mintagyakorlatokat, a tantárgyköziséget beszélte meg. A szövegkör önértékeléssel zárta a gyakorlatot.

bibo mentor 20150615

3.2.8. Hetedik gyakorlat

Ideje: 2015. október 6.
Helye: Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Tanár: Fodor Bernadett, Papp Orsolya, Veszelszkiné Huszárik Ildikó
Téma: Szövegmondó közösségi térben

szovegertes

4. Partneriskolában

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola szecesszió témakörben megtartott záróprojektjén Hegedűs Katalin és Veszelszkiné Huszárik Ildikó képviselte a Bibó-gimnáziumot.
A kiállítók között volt az elmúlt tanévben még fazekasos Szőnyi Borbála is.

vl 2


1. TÁMOP 3.1.5.

Nevelőtestületi szakmai napon vettek részt 2014. február 18-án és 19-én a bibós tanárok. A Berkéné dr. Sajti Ilona és Drávai Mária vezetésével tartott képzés témája a pedagógusok tevékenysége volt.

a szakmai nap


1. TÁMOP 4.1.2.b.2-13/1

1.1. Mentor(h)áló

A projekt célja a pedagógusképzések, továbbképzések minőségének fejlesztése, a tartalmi és szakmódszertani korszerűség és versenyképesség biztosítása, továbbá a pedagógusképzést segítő szakmai tartalomfejlesztés, a hálózatok továbbfejlesztése, kiteljesítése és térségi felsőoktatási pedagógiai központok szakirányos működtetése, az országos és konvergencia komponensekben elinduló fejlesztések koordinálása.
A projektet a Szegedi Tudományegyetem irányítja a bajai, kecskeméti, szarvasi főiskola részvételével. A programban 750 intézmény közül 95 (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyei) iskola vesz részt; a kiválasztás szempontja a kompetenciaeredmény, az innovativitás és a területi lefedettség volt.

Az programban részt vevő iskolaként Bibó a megye kulcsintézményévé válik.

A program résztvevői: Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Felnagy Krisztián, Pintér Andrea, Rapcsák Csaba, Karaszi Csaba, dr. Tomicskóné Magyar Tünde, Salacz Attila, Andrási Szabolcs, Papp Orsolya, Lekrinszkiné Tóth Éva, Török Bíborka.

A bibós kapcsolattartó Pálfiné Orbán Tünde.

1.2. Megyei egyeztetés

A projekt bibós képviselője, Pálfiné Orbán Tünde vett részt 2014. október 16-án Kecskeméten a megyei egyeztetésen.

mentorhalo

A mentor(h)áló következő eseményei a közösségi alkalmak lesznek.

1.3. Klubfoglalkozások

Házigazda: Pálfiné Orbán Tünde
2014. december 2-án a szövegértésről; vezeti: Fodor Bernadett

a klub

2014. december 3-án a közösségi szolgálatról; vezeti: Kovács Erika

a klub 1

1.4. Tudásmegosztás

Török Bíborka, a Mentor(h)áló bibós tagja vett részt a 2014. november végi továbbképzésen.

a mentorhalo

A tanuló szervezetté válással kapcsolatos ismeretek megosztása az igazgatóval. A képen Török Bíborka, Pálfiné Orbán Tünde


1. TÁMOP 3.3.12.

1.1. Újabb siker: újabb bázis

2013. június 6-án az Új Nemzedék Plusz bázisiskolai program kedvezményezettje lett a Bibó-gimnázium. A 2013–2014-es tanévtől bázisiskola lesz.

ujnemzedek plus logo

Az ismertető szerint „a bázisiskolai program célja a diákok pályatervezését segítő intézményi program kialakítása és a csatlakozó intézmények hálózatba integrálása. A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményükre szabott programokkal támogatja, amelyek segítik tanulóikat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozásában, építve az élményalapú, gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire."

A program a TÁMOP 3.3.12. támogatásával valósul meg az ország negyven iskolájában. A bibós koordinátor Pálfiné Orbán Tünde.


1. TÁMOP 3.2.11.

1.1. Együttműködés a regionális projektben

A Halas, a hatalmas projekt részeként vesz részt a Bibó-gimnázium a tehetségfejlesztő projektben, amelynek házigazdája a BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.


1. TÁMOP 3.2.13.

1.1. Együttműködés a városi projektben

A Játszom ennen életemmel című dráma- és kompetencia-központú projektben a bibós diákok a színpadi játszás sajátosságaival ismerkedtek 2013-ban. A foglalkozások bibós felelőse Virágné Színes Ilona.

tamop


1. TÁMOP 3.1.7.

1.1. Előminősített referenciaintézmények és jó gyakorlatok a Dél-alföldi régióban

Megjelent az iskolánkat is bemutató kötet; szerkesztő: Závogyán Judit.

1.2. RaDAr

A címben szereplő mozaikszó a Role Diagrammatic Approach változata. A kompetenciamérő modellel az emberi magatartást és viselkedést lehet mérni. Az egyén profilokat össze lehet hasonlítani a szakmai, munkaköri profilokkal.

A bibós profil 2012 januárjában készült.

2. A nyertes pályázók között

A Bibó István Gimnázium az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A példák tanítanak” című, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0138 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

a_uszt_logo

A pályázati minősítés szerint a Bibó István Gimnázium olyan referenciaintézmény, amely egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezik és ezt publikálni, átadni képes.

A TÁMOP 3.1.7. projekt lehetővé teszi, hogy a Bibó István Gimnázium is szerepet vállaljon a közoktatás fejlesztésében. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében ugyanis kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra azáltal, hogy változatos kínálati rendszert biztosítanak az intézménylátogatásra, hospitálásra, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.

A pályázat célkitűzése, hogy valamennyi referenciaintézmény a közoktatás fejlesztésének minősített bázisa legyen, mintát adjon a hálózati tanulási folyamathoz, szakmai műhelyeket hozzon létre. A referenciaintézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében

példaszerű, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez teszi lehetővé, hogy jó gyakorlatokat is felkínáljanak. Ezáltal a referenciaintézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a partnerintézményekben is.

A pályázat célja, hogy

  • a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét;
  • alakuljon ki a referenciaintézményi működéshez szükséges feltételrendszer;
  • álljon rendelkezésre megfelelő számú referenciaintézményi mentor-pedagógus, mert ez az előfeltétele a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátásában való részvételnek.

Az összeállítás a http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2935 alapján készült.

3. Projektmegvalósítás

Thumbnail image

3.1. Nyilvánosság

Thumbnail image

A Halasi Tükör 2012. július 4-i számában

4. Képződnek

Kulcsárné dr. Papp Enikő vezetésével mentorképzésen vesz részt 2012. augusztus végén Király Brigitta, Papp Orsolya, Rádi Kornélia és Zákányné Frei Erzsébet.

Thumbnail image

Thumbnail image
Tantestületi képzésen.

5. TÁMOP-team

Thumbnail image

Rapcsák Csaba projektvezető irányításával munkamegbeszélést tart a TÁMOP-szabályzatok kidolgozója: Varga Csaba, Fodor Bernadett, Hegedűs Katalin, Kissné Kriszt Zsuzsanna, Karaszi Csaba, Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Pintér Andrea.

Thumbnail image
Závogyán Judit mentor és a projektteam tagjai

6. Szabályzatkészítés, TÁMOP módra

Závogyán Judit vezette azt a képzést, amelyen Hegedűs Katalin és Veszelszkiné Huszárik Ildikó képviselte a bibósok TÁMOP-teamjét.

Thumbnail image

7. Píározás

A PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció képzés vezetője: Tóthné Kecskeméti Katalin.

Bibós résztvevői: Pintér Andrea, Veszelszkiné Huszárik Ildikó.

Időpontja: 2012. október 19-e és 20-a.

Take home message-e: a példák tanítanak.

Thumbnail image


1. TÁMOP 3.1.4.

1.1. Mi a TÁMOP?

Az Európai Unió operatív programjai a Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP). Ez a két OP egyrészt továbbviszi a HEFOP-ban megkezdett programokat, másrészt újakat indít.

A TÁMOP az Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljait az emberi erőforrások fejlesztésével segíti: javítja a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangját, csökkenti az aktivitás területi különbségeit; növeli a változásokhoz való alkalmazkodást; elősegíti az egész életen át tartó tanulást; növeli az egészségi állapotot és a munkavégző-képességet; erősíti a társadalmi összetartozást, az esélyegyenlőséget.

A TÁMOP keretében megvalósuló képzések, fejlesztések hozzájárulnak a fenntartható fejlődést szolgáló tanuláshoz. Az EU 2006 júniusában elfogadott, megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiája értelmében a környezet minőségének, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődés környezeti meghatározóinak fenntarthatóságát biztosító szemléletváltást leginkább az oktatás képes előmozdítani azzal, hogy a fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges kulcskompetenciákkal látja el az állampolgárokat. A TÁMOP keretében az oktatás és képzés tartalmának és szemléletének átalakításával az egyén kompetenciáit hangsúlyozza. Az új ismeretek befogadására, attitűdök elfogadására és elsajátítására képes emberek formális, nem formális és informális tanulás során teszik magukévá a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket.

A TÁMOP-célokat a humán szolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügy, szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások, kultúra) való hozzáféréssel, a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, a munkaerő-piaci hátrányok csökkentésével, a munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével lehet megvalósítani.

1.2. TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

A Bibó István Gimnázium a 2009–2010-es tanévben a város három általános iskolájával együtt részt vesz a TÁMOP-ban, a következőképpen:

Fodor Bernadett

szövegértés

9/c/1

Palásti Károly

szövegértés

9/c/2

Rapcsák Csaba

matematika

9/b/1,
8/1

Pécsi Csilla

matematika

9/b/2

Hegyi Anita

angol nyelv

9/5

Andrási Szabolcs

angol nyelv

9/6

Hegedűs Katalin

tantárgytömbös

7.

Kollarics Gábor

tantárgyi bontás nélküli

7–9.

Akkerman Katalin

projektasszisztens

Rapcsák Csaba

IKT-asszisztens

Pálfiné Orbán Tünde

szakmai vezető

Veszelszkiné Huszárik Ildikó

igazgatóhelyettes

2. Megvalósítás

A bevezetőben megfogalmazott célokat úgy kívánjuk a diákjainkkal közösen megvalósítani, hogy az újszerűen elnevezett. de pedagógiai gyakorlatunkban már létező módszerekkel minőségi, hasznosítható tudásra tegyünk szert.

2.1. A TÁMOP fogadtatásáról készített felmérésünk

 

2.2. Linkgyűjtemények a humán és a reáltárgyak tanulásához és tanításához

 

2.3. A matematikaórák honlapja

 

2.4. TÁMOP-képek az albumban és itt

2.5. Egy magyaróra terve

2.6. Egy kérdőíves mérés

2.7. Kérdőíves értékelés

2.8. Diákok véleménye a bibós TÁMOP-évről

3. Továbbképzések

3.1. A kompetencia alapú oktatás

Decemberben indult az a képzésrész, amelynek témája a sokszor, ám nem minden esetben egyértelműen használt fogalom tartalmi pontosítása volt.

3.2. Az infokommunikációs technológiáról

Január 5-től 7-ig a programban részt vevő valamennyi bibós tanár az interaktív tábla használatával ismerkedett vagy mélyítette el e területen már meglévő ismereteit.

3.3. A tanulási technikákról

2010. január 14-től 16-ig a projekt, tömbösítés, témahét, ismeret vs. tananyag fogalmait egységesítette a csoport. Az elméleti és gyakorlati beszélgetéseket számos gyakorlat, stratégiai játék, projekttervezés egészítette ki. Tanuljuk a tanulást. Témavezető: Eszterág Ildikó és Rádi Orsolya.

3.4. A matematikások Szolnokon, a szövegértésesek a Bibóban tanultak 2010 januárjának utolsó hétvégéjén.

3.5. Projektmenedzsmentet (is) tanultak, annyira, hogy a bibós szakmai vezető még a kollázsról is lemaradt, VHI pedig fényképet csinált. A válságmenedzsmenten túljutva már a teljes csapat jelen volt.

3.4 A tanulás tanulása volt az alaptéma április 22-e és 24-e között. A képzésen Rapcsák Csaba vett részt.

3.5. A kooperációs tanulási technikákkal ismerkedett 2010. május 3−5-én Hegyi Anita, Zákányné Frei Erzsébet és Andrási Szabolcs.

3.6. A sajátos nevelési igényű diákok fejlesztése volt a témája a 2010. május 3-án kezdődött képzésnek, amelyen Kollarics Gábor vett részt.

3.7. Fodor Bernadett választott továbbképzése volt a drámapedagógia május 6-7-8-án.

3.8. Május eleje többszörös képzési idő. Kollarics Gábor témája az SNI, Hegedűs Kataliné pedig a professzionális kommunikáció.

3.9. Az angol idegen nyelvi kompetencia jellemzőivel foglalkozott a szolnoki továbbképzésen Andrási Szabolcs (ő készítette a képet) és Hegyi Anita.

4. Innovációk

4.1. Jó gyakorlatok

4.2. Tantárgytömbösítés

4.3. Implikáció

A TÁMOP által elterjesztett IKT-használat eredményeként a hat évfolyamos tizenegyedikesek saját e-learning felületen is tartják a kapcsolatot. Veszelszkiné Huszárik Ildikó osztályfőnök és magyartanár indította el diákjai számára a www.bibo-vhildi.ning.com című interaktív hálózatot.

4.4. Műhelymunka

Elkészült a bibós e-learning tanulási lehetőségeket összegző munka.

5. Események

5.1. Megbeszélés a folyamat-tanácsadóval, Hajós Évával és értékelő beszélgetés a TÁMOP-társiskolákkal 2010. január 19-én.

5.2. Munkás hely: a Bibó társalkodójában 2010. január 28-án.

5.3. Folyamatos szaktanácsadás 2010. február 9-én.

5.4. Hogyan halad a projekt? Kincses Tímea szaktanácsadó és Nagy-Czirok Lászlóné projektmenedzser látogatása a TÁMOP bibós helyszínén 2010. február 19-én. A képeket (a korábbiakhoz hasonlóan) VHI készítette.

5.5. A tömbösítés folyamata: órarendnézős képpel.

5.6. Az angolosok is fordítanak, a szövegértésesek is értik a dolgukat. Erről tanúskodik Berkéné dr. Sajti Ilona mentor a 9. c-sekről készített fényképsorozata.

5.7. Egyeztetés az IKT-s tennivalókról március 12-én a TÁMOP-fal előtt.

5.8. Folyamatos IKT-kommunikáció, márciusban is.

5.9. Március 25-én a TÁMOP-csoportok IKT-munkájával ismerkedett Kincses Tímea. Andrási Szabolcs angolosai interaktív táblával dolgoztak. Fodor Bernadett a kilencedik c-sekkel a nyomatott és digitális sajtó anyagával foglalkozott.
Rapcsák Csaba nyolcadikos és kilencedik b-s matematikacsoportjaiban a szavazógép előnyeit ismerhették meg a tanórát meglátogató a bajai III. Béla Gimnázium és a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai, valamint a halasi Kertvárosi-iskola TÁMOP-os tanárai.

Palásti Károly kilencedik cései – összefogva a hat évfolyamos kilencedikesekkel – újrahasznosított anyagokból készítettek és mutattak be nemcsak az iskola, hanem a város közönségének is általuk összevágott zene kíséretében emberpárokat ábrázoló diorámákat.

A folyamat-tanácsadó számos IKT-lehetőséget (e-naplót, ning-hálózatot…) mutatott be gyakorlatban is.

További képek a képgalériánkban.

5.10. A halasi TÁMOP-iskolák együttműködését példázza a március 25-i nap valamennyi – tanórai és tanórán kívüli – történése. A délelőtti hospitálásokon jelen voltak a Kertvárosi Általános Iskola tanárai. Kőrös Márta diorámáinak délutáni megnyitóján a bibós diákok mellett fellépett Kovács Viktória, a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola hatodik évfolyamos tanulója is. A projektbe bevontuk a Napsugár-óvodásokat is.

Tekintsék meg a képgalériánkat.

5.11. Látogatással dúsított nap volt április 8-a. Hegedűs Katalin 9. c-s történelemóráját a 9. b-ben Pécsi Csilla matematikaórája követte. A kilencedik cések Palásti Károllyal dolgoztak, nem csak magyarórásan. Hegyi Anita kilencedikes angolosai pedig az ötödik órában mutatták be, miképpen segíti munkájukat az IKT. A foglakozásokon – a szakmai vezetővel és az igazgatóhelyettessel – Kincses Tímea is részt vett.
A kollázsokat az iskola közösségi oldalán, a képeket pedig a galériában lehet megtekinteni.

5.12. Egy az áprilisi megbeszélések közül: az innovációkról, a mentorálásról, a jó gyakorlatokról.

5.13. Folyamatos szöveg a TÁMOP-ban: április 21-én a projektmunkát segítette Hajós Éva és Berkéné dr. Sajti Ilona.

5.14. Konferenciát tartott a projekt teljesüléséről a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola tanári közössége 2010. május 3-án. A Bibó-gimnáziumot Pálfiné Orbán Tünde és Veszelszkiné Huszárik Ildikó képviselte.

5.15. Május elején és közepén (május 8-án és 18-án) a folyamat-tanácsadóval folytatott beszélgetés alaptémája a jó gyakorlatok vásárlása, eladása volt.

5.16. A szövegértési kompetencia megvalósítása: TÁMOP-tanárok beszélgetnek. A szövegértési kompetencia megvalósulása: 9. c-sek beszélgetnek május 19-én.

5.17. A szövegértés digitális és nyomtatott eszközökkel témájú jó gyakorlat átadása és átvétele május 19-én.

5.18. A május végi TÁMOP-megbeszélést a társalgóban együtt töltötték a bibósok. VHI a képkészítéssel (is) foglalatoskodott.

5.19. A TÁMOP-os tanárok a szekszárdi I. Béla-középiskola két, IKT-vel kapcsolatos jó gyakorlatát is megtekintették, megvásárolták.

5.20. 2010. június 4-én megnyílt a TÁMOP-évet bemutató kiállítás az aulában. A Mozaik című bemutató nyolcvannál több kollázsát Veszelszkiné Huszárik Ildikó készítette és Kollarics Gábor rendezte.

5.21. Projektkövető nap a Bibóban 2010. június 11-én.

5.22. Az IKT-portfólió használata című jó gyakorlatot vették át június 7-én a tatai, szekszárdi, tiszakécskei és kiskunfélegyházi TÁMOP-iskolák képviselői Veszelszkiné Huszárik Ildikótól és Pálfiné Orbán Tündétől.

5.23. Ma matematikás mentor magyarázott... Boros Dezső Pécsi Csillával és Rapcsák Csabával beszélget 2010. június 9-én.

5.24. TÁMOP-ra várva... vezetők találkozása június 14-én és 15-én.

5.25. Egymástól tanulnak... Műhelymunka a digitális és nyomtatott iskolai taneszközök készítéséről. Zárás június 15-én.

5.26. A projektzárás első része június 25-én, második része augusztus 30-án.

5.27. 2010. szeptember 14-én a Csipke Hotel konferenciatermében értékelte a négy kiskunhalasi iskola a projektet. A szakmai vezetők vetített-képes, filmes beszámolója előtt a projektmenedzser mondta el az összegzést. A záróalkalmon iskolánkat Pálfiné Orbán Tünde, Rapcsák Csaba és Veszelszkiné Huszárik Ildikó képviselte.

6. Mi így TÁMOP-oltunk: film a TÁMOP-évről