Belső vizsgák

1. A vizsgaszervezés szabályai, 2015. szeptembertől

2. A 2017–2018-os tanév

2.1. Vizsganapok

 • Tavaszi vizsgaidőszak: osztályozó vizsgákkal
 • vizsgára jelentkezés: 2018. február 15-ig;
 • írásbeli vizsganapok: 2018. április 9–10-én;
 • szóbeli vizsganapok: 2018. április 16–17-én.

A tanrenden kívüli órákon részt vevő diákok számára szervezett vizsgák:

 • az év végén
  • a 12. évfolyamon: a tavaszi vizsgaidőpontokban
   (jelentkezés: 2018. március 18-ig);
  • a 7–11. évfolyamon: 2018. június 1-én (í.) és június 2-án (sz.)
   (jelentkezés 2018. május 20-ig).

2.2. Értékelés (módosított változat)

2.3. Jogszabályi változás

3. Bibós vizsgák

3.1. Vizsgák előrehozott érettségihez

Tisztelt vizsgázó Diákjaink!

A 2015–2016-os tanév május-júniusi vizsgaidőszakában is az előrehozott érettségi vizsga egyik alapfeltétele, hogy a vizsgatárgyatokból teljesítsétek a pedagógiai programunk szerinti követelményeket. Ezért osztályozóvizsgára 2016. március 18-ig jelentkezhettek Gaálné Lakos Ildikó iskolatitkárnál.

A vizsganapokról külön értesítünk benneteket. Minden vizsga 14 órakor kezdődik. Kérlek benneteket, hogy a vizsga előtt 15 perccel legyetek az aulában.

Eredményes vizsgát kívánok.

Kiskunhalas, 2016. február 4-én

Veszelszkiné Huszárik Ildikó
igazgató

3.2. Vizsgák tanulmányok folytatásához, félévi, év végi követelmények teljesítéséhez

Minden érintett diákot értesítünk.

A tanrenden kívüli foglalkozásokon részt vevő diákok vizsganapjai: 2016. június 1-én és június 2-án lesznek, külön beosztás szerint.

A magántanulók vizsganapjai: 2016. május végétől, külön beosztás szerint.

3.3. Csoportba soroláshoz

A szintfelmérő, csoportba soroló dolgozatok megírásának ideje minden tanévben az első tanítási hét – munkaközösségek által – kijelölt napja.

Témakörök emelt szintű csoportba jelentkezéshez

a 2014–2015-ös tanévben a 11. évfolyam számára

Csoportba soroló dolgozatok

1. A kezdő évfolyamos diákok minden tanév első hetében csoportba soroló dolgozatot írnak angol vagy német nyelvből.

A felkészülésüket segíti az idegen nyelvi munkaközösség a korábbi évek dolgozatainak közzétételével.

Angol nyelv / 7. évfolyam

Angol nyelv / 9. évfolyam

Német nyelv / 9. évfolyam